Литературен портрет на …

Учениците представят по креативен начин синтезирана биографична информация за филантропи и дарители. Урокът е част от цялостната тема за идентифициране и запознаване с дейността на филантропи от миналото и съвремието. Конкретният продукт от този урок е портрет на избрани дарители в мерена или немерена реч.  Продължителност: Едно занятие от 40 мин.

Цели на урока

  • Учениците да развият умения за изготвяне на литературен портрет на избран от тях дарител.
Необходими материали

  • Насоки за писане на литературен портрет в стихове (Приложение № 1)
Работа вкъщи

Подгответе примерен литературен портрет – за себе си или за някого, когото учениците познават, използвайки Приложение № 1.

Инструкции

1

Напишете на дъската „литературен портрет“. Помолете учениците да помислят какво според тях би трябвало да съдържа подобна творба като работят по двойки за около минута-две. Обсъдете с класа.

Литературен портрет на …
2
Литературен портрет на …

Раздайте на учениците „Насоки за писане на литературен портрет“ (Приложение № 1). Напишете на дъската подготвения от вас портрет (за вас или за някого, когото учениците познават). Помолете всеки ученик да напише литературен портрет за себе си. Нека няколко доброволци да прочетат творбите си пред класа.

3

Всеки ученик следва да си избере филантроп, на базата на представената в предишните два урока информация и презентации, за когото да напише литературен портрет. Определете време за изпълнение на задачата.

Нека желаещите да прочетат стихотворенията си пред класа.

Литературен портрет на …

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg