Новите филантропи

Учениците ще анализират новите съвременните дарители, кои са те, какво даряват, на кого го даряват, личните им качества, как те търсят отчетност от хората и организациите във връзка с положените усилия.

Цели на урока

  • Да се запознаят с работата и инициативите на новите дарители
  • Да определят три лични качества, които повечето филантропи притежават.
Необходими материали

  • Картонени листчета за бележки
  • Информационен портал на НПО в България: www.ngobg.info
Инструкции

1

Напишете термина „филантроп/дарител“ на дъската. Нека учениците да напишат примери на филантропи, които познават, и да обяснят какво даряват те.

Новите филантропи
2
Новите филантропи

Обсъдете с учениците, кои поне три лични качества, които според тях повечето филантропи притежават и поне три начина, по които те търсят отчетност за направените от тях дарения. Пример може да са Бил и Мелинда Гейтс, които имат собствена фондация, оказваща финансова подкрепа на програми, свързани със здравеопазване, подкрепа на деца, програми за ваксинации и т.н. Учениците също така могат да посочат родителите си, приятели,  познато от публичното пространство хора като съвременни дарители  – ако те даряват средства или доброволен труд за кауза. Качествата, които могат да посочат за повечето дарители, могат да бъдат:  загрижени, съпричастни, щедри, споделящи и др. Може да се коментира ползата от дарението: например колко души е подпомогнало, как им е променило живота и т.н. : брой стипендии, брой хранения на хората, когато се прави дарение на приют за бездомни и гладни хора, и т.н. Тази дискусия следва да продължи около 10-15 минути.

3

Задайте на учениците следната хипотетична ситуация (децата могат да работят индивидуално, или могат по двойки, по ваша преценка): „Ученици, вие ставате  милионери. Всеки един от вас разполага със 100 милиона лева.“ Поставете следните въпроси и обсъдете с децата: Ако имате богатство на стойност 100 милиона лева и ако трябва да дарите поне 1 милион на благотворителна организация или фондация, кой ще получи сумата и защо? Как ще търсите отчетност от организацията на направеното дарение?

Новите филантропи
4
Новите филантропи

За изпълнението на заданието можете да използвате като ресурс Информационния портал на НПО в България или сайта на Български дарителски форум – секцията Смели дарители. В заданието си учениците следва да посочат поне три важни качества на избраната организация и да напишат отговор от поне 1 страница на този въпрос.

5

Оставете поне 10-15 минути на края на часа, за да представяне на работата по задачата.

Новите филантропи

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg