Обединените нации и целите на хилядолетието

Учениците научават за свързаните с мира благотворителни действия, насочени към решаване на проблеми между нациите след Втората световна война. Те също че се запознаят с целите на хилядолетието.

Цели на урока

 • Да получат знания за работата на Организацията на обединените нации и прилежащите към нея организации.
 • Да се запознаят с благотворителните дейности на Обединените нации.
Необходими материали

 • Приложение 1: Преглед на Обединените нации
 • Достъп до интернет с цел проучване на НПО
 • Приложение 2: Работен лист с информация за ООН
Работа вкъщи

Бихте могли да се свържете с представител на Обединените нации в България, или на прилежащите й организации и да поканите някой, който да дойде в час и да поговори с децата за организацията, историята и и целите на хилядолетието.

Инструкции

1

Напишете в началото на урока следните факти свързани с Втората световна война на дъската и помолете учениците да ги прочетат и да отговорят на въпроса по-долу:

 • През Втората световна война са загинали 60 милиона души.
 • Всеки десети съветски гражданин е загубил живота си във войната (общо 7,5 млн. са загиналите в Съветския съюз)
 • 2 500 американски граждани са били убити в Пърл Харбър, а загиналите са общо 3,5 млн.
 • 250 000 души са жертвите от атомната бомба в Хирошима.
 • Предвид цялото това страдание хората по света са искали да избегнат друг конфликт. Според вас кой е най-добрият начин, по който народите по света могат да поддържат мира?
Обединените нации и целите на хилядолетието
2
Обединените нации и целите на хилядолетието

Запишете отговорите на учениците на дъската и дискутирайте с тях,  оценявайки всеки от отговорите. Насочете дискусията към мисията на Организацията на обединените нации.

3

Покажете на дъската или на картинка логото на Обединените нации и обсъдете  символиката на цвета и съставните му части.

Обединените нации и целите на хилядолетието
4
Обединените нации и целите на хилядолетието

Разкажете на учениците повече за организацията. Разкажете за целите на хилядолетието и различните комисии и агенции в рамките на организацията.  Тук ако имате гост, той може да поеме тази роля, но ако нямате възможност да имате гост, можете да се възползвате от материали предоставен в приложение.

5

Дайте да децата за домашно да попълнят индивидуално работния лист предоставен в приложенията, като предварително проучат информацията, която им трябва.

Обединените нации и целите на хилядолетието
6
Обединените нации и целите на хилядолетието

За следващото занятие, напишете следните дефиниции на дъската:

 • общото благо – гражданите работят заедно за благото на всички; парламентът прави закони, които са добри за всички.
 • благотворителност – активно усилие за повишаване на благосъстоянието на хората.
 • неправителствена организация (НПО) –  работи в полза на обществото и различни каузи, подпомага и развива различни обществени групи, не формира печалба, а инвестира в собствена дейност и развитие
7

Обсъжда се с учениците защо филантропията помага за общото благо и как комисиите и агенциите на Обединените нации действат като международни дарители (УНИЦЕФ и др).

Обединените нации и целите на хилядолетието
8
Обединените нации и целите на хилядолетието

Разделете учениците по групи и им дайте задание да проучат различните благотворителни инициативи и проекти в рамките на различните агенции и комисии на ООН и да напишат представяне или презентация. Оставете групите да довършат проучването си и презентациите си за домашно. Представянето им трябва да включва:

 • Описание на благотворителните дейности на НПО-то;
 • Ясна формулировка на проблема, по който работи;
 • Ясно представяне на позицията и дейностите на ООН.
9

По време на третото занятие, нека всяка група да представи проучването си в рамките на 5-10 минути максимум.

Обединените нации и целите на хилядолетието

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg