Подкрепа за творците и изкуството

Този урок въвежда понятията за подпомагане на изкуството и защо то е ценно за общността и хората. Продължителност: 1 занятие от 40 мин..

Цели на урока

  • Да разберат защо изкуството е подкрепяно от дарители;
  • Да дефинират изкуството като ценност за обществото;
Необходими материали

  • Компютър и интернет връзка;
  • Приложение № 1: Историята на Андон и Стойна Виячеви.
Инструкции

1

Разгледайте заедно с децата сайта за Ботю Бараков. След като разгледате отделните секции, разсъждавайте върху следните въпроси: Какъв е бил Ботю Бараков? С какво се е занимавал? Как е подкрепял изкуството? Защо е подкрепял изкуството? Какво значи да си меценат? Запишете отговорите на учениците на дъската.

Подкрепа за творците и изкуството
2
Подкрепа за творците и изкуството

Гледайте видеото от библиографията – сайт на БНТ, „Денят започва с култура”. Коментирайте разговора с неговия племенник – на кои от горните въпроси той дава отговор?

3

Прочетете и напишете на дъската мисълта на Бараков: „Всяко изкуство прави хората по-добри. Изкуството – това е бъдещата религия на цялото човечество“. Помолете децата да тълкуват тези думи. Защо изкуството прави хората по-добри?

Подкрепа за творците и изкуството
4
Подкрепа за творците и изкуството

Направете дискусия – как бихте тълкували фразата изкуството – бъдеща религия на човечеството“ – дискусията може да е в посока – изкуството развива различни наши сетива – към красивото, към хармонията, кара ни да откриваме красивото и естетиката, извън ежедневието, да изпитваме вълнение, да съпреживяваме една творба, да откриваме отговори на въпроси, които ни вълнуват, да изпитваме възвишени емоции и чувства, ако повечето хора се вълнуват от изкуство и са запалени зрители, читатели, посетители на музеи и т.н, те стават общност и света е по-красив и по-богат.

5

За домашна работа. Проучете в интернет и открийте снимки с репродукции от творчеството на българския художник Владимир Димитров – Майстора. Кога и какво е рисувал? Кой е бил негов меценат.

Насочете децата да ползват материала от Приложение № 1 и да разсъждават защо един художник и изобщо творец си заслужава да бъде подкрепян? Защо според тях Андон Виячев и жена му са били модели на Майстора? Защо хората с възможности имат порив да подкрепят хора на изкуството?

Подкрепа за творците и изкуството

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg