Професии със стопанска и нестопанска цел и доброволчески труд

Учениците ще помислят и предлагат идеи за професии, които са част от всяка общност. На учениците ще им бъдат представени понятията професия със „стопанска“ и „нестопанска“ цел и те ще бъдат разграничени от доброволческия труд. Продължителност: Едно занятие от 40 минути.

Цели на урока

  • Формиране сред учениците на правилно отношение към труда на хората;
  • Изброяване на различни професии, както и обясняване на естеството на съответната професия;
  • Осмисляне и осъзнаване на разликата между професиите със „стопанска“ и „нестопанска“ цел в общността и доброволчеството.
Необходими материали

  • листове хартия за оцветяване;
  • книжки, списания за изрязване на рисунки или снимки;
  • лепило за хартия;
  • хартия и пастели за рисуване, маркери или цветни моливи.
Работа вкъщи

Домашна работа за учениците: Поговорете със семейството си за професиите в служба на общността.

Приложение № 1: Доброволчество в общността е приложено в приложения към урока файл.

Инструкции

1

От приложените връзки извадете повече за дейността на някои фондации и сдружения и разкажете за тях на децата.

Например: Фондация  „Сийдър“ помага на деца и младежи да живеят по-добре. Aко те са без родители и са били настанени в дом, фондацията се грижи за това да те да се развиват и живеят в среда, която наподобява семейната. „Сийдър“ помага на 24 деца и младежи да посещават училище, да ходят на кино и на други места в града и да има хора, които се грижат за тях, за да живеят като всички нас, да се учат да си приготвят сандвичи и да се забавляват. Те работят в Казанлък, София и Кюстендил.

Коментирайте видяното в линка – видео за дейността на фондацията и децата, на които помага.

Професии със стопанска и нестопанска цел и доброволчески труд
2
Професии със стопанска и нестопанска цел и доброволчески труд

Кажете на учениците, че някои от другите професии/хора печелят пари и имат собствен бизнес – те могат да имат малък магазин, или пък да работят в банка. Помолете децата да нарисуват представата си за тези различни професии. Помолете всеки ученик да си избере професия и да покаже какво представлява професията с помощта на пастели, маркери или цветни моливи. На рисунката следва да посочат „униформата“ и инструментите, необходими за работа. Учениците следва да посочат с надпис дали работата е със стопанска или нестопанска цел.

Припомнете им и за доброволчеството, което не е професия и за него не се плаща.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg