Новини

Нашите правила

Нашите правила

Татяна Иванова, класен ръководител, 1 клас

Първо ОУ „Васил Левски” гр. Костинброд

Знаят ли децата играта „Ти гониш”? Могат ли да обяснят правилата й?

А дали знаят как и къде се пресича безопасно улицата?

Предложих им да обсъдим тези на пръв поглед несвързани ситуации. Оказа се, че много от тях успяват да обяснят доста добре както правилата на играта, така и правилно да посочат какви са правилата за безопасно пресичане.

Обобщих, че това всъщност са правила, които спазват ли, могат да играят на различни игри и да се движат или возят безопасно.

И за да се разбираме, да ни е приятно, да се учим добре и да бъдем добър екип – трябва да имаме правила на класа, които да се спазват от всички нас. Поканих родителите, които подготвиха предложения за правила на класа, за да ги прочетат на всички присъстващи останали родители и ученици (учениците от първи клас още не могат да четат). Обясних на децата, че след като чуят избраното правило, ще могат да решат дали са съгласни, като вдигнат ръка – ще гласуваме, така както го правят големите хора, когато трябва да се реши нещо важно и да се приеме от всички.

Провокирах децата, като казах, че имам предложение едно от правилата да бъде: „Да тичаме и да играем на гоненица в класната стая.”  Те веднага реагираха, че не може, защото „ще счупим нещо и може да се ударим от някой чин“. Беше им много забавно да гласуват  и същевременно се почувстваха важни.

Ето и правилата на класа:

  • Да идваме навреме и да се учим добре;
  • Да се уважаваме един друг и да си помагаме;
  • Да се учим от грешките си;
  • Да се радваме на успехите на другите.
  • Да внимаваме в час;
  • Да вдигаме ръка, когато искаме да кажем нещо в час;
  • Да не тичаме в класната стая;
  • Да пазим чисто работното си място и стаята;
  • Да използваме вълшебните думи: благодаря, моля, извинявай…
  • Да бъдем задружен отбор

При обсъждане на правилата някои от децата коментираха:

Теодор: „Ако не спазваме правилата ще ни се карат, както когато не слушаме вкъщи”

Марияна: „Ако не слушаме ще ни пишат двойки”

Златина: „Трябва да си помагаме, за да не е тъжен някой”

Радин: „Ако не работим заедно няма да сме от един отбор” .

След като приехме правилата, някои от тях, под формата на цвете или цветна картинка бяха залепени на розовото табло с надпис : Правила на класа –  1 клас

После децата си избраха цветен лист и очертаха своята ръчичка, а отгоре написахме името на всяко дете. Обясних на родителите и децата, че тези ръчички ще бъдат залепени върху таблото, като знак, че сме приели правилата с гласуване.

Изрязах тези очертани ръчички и заедно с децата ги залепихме на следващия ден и поставихме таблото на видно място в класната стая.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg