Новини

„Научи се да даряваш“ стартира за девета поредна година

„Научи се да даряваш“ стартира за девета поредна година

Ако сте учител, който има интерес към темата за дарителството и доброволчеството и харесва иновативни образователни подходи, програмата „Научи се да даряваш“ е за вас.

Търсим преподаватели, които искат да станат част от нея през следващата 2024/2025 учебна година.

Какво представлява програмата?

„Научи се да даряваш“ е базирана на американската система Learning to give и се реализира от Български дарителски форум (БДФ) за девета поредна година.

Програмата е подходяща за ученици от 1-ви до 12-ти клас и дава теоретични знания и възможност за практически проекти по теми, свързани с дарителството, доброволчеството, гражданското участие, демократичните ценности.

Включва още много и разнообразни теми, ключови за развитието на децата като отговорни, чувствителни и уверени хора: грижата за животните и околната среда, толерантността към различието, спазването на човешките права, участието ни в демократичните процеси, реакции при природни и хуманитарни кризи, развитие на лидерски умения и т.н.

Програмата по естествен начин въвлича децата, родителите и местната общност в съвместни инициативи и проекти.

„Научи се да даряваш‘ се реализира с подкрепата на Министерство на образованието и науката.

Как работи?

В подкрепа на учителите има създаден ресурсен сайт с разработени над 250 урока по различните теми в програмата, които дават възможност за работа с децата веднъж седмично в рамките на учебната година. Тематичният им обхват е изключително разнообразен, а предложените подходи и дейности насърчават учениците да участват активно, да допринасят с идеи и креативност.

Силно препоръчително е включване на външни гости за споделяне на опит по различните теми (дистанционно или в класната стая). Учителите ще имат ментор от екипа на БДФ, който помага в разработването на темите и избора на външните гости.

Какъв е ефектът?

Учителите, които участват в програмата, споделят, че децата имат по-различна мотивацията за присъствие в училище, стават по-внимателни и толерантни помежду си, дават и реализират идеи за промяна на средата, в която учат и живеят, дори повишават успеха си, а средата в клас се подобрява.

Родителите стават по-ангажирани към различните доброволчески и дарителски инициативи на децата, учителите придобиват нов поглед към дарителството и доброволчеството, експериментират с нови подходи, които включват работа с граждански организации, експерти, институции, медии, намират съмишленици.

Тук може да видите и обратните връзки от учители в настоящото 8-мо издание, за ползата, която те виждат от работата с програмата и екипа ни.

За кого е програмата?

За учители – класни ръководители от 1-ви до 4-ти клас или преподаватели на ученици от 5-ти до 12-ти клас, както и училищни психолози и педагогически съветници, които  имат интерес към посочените теми и към нови подходи в образователния процес.

Очакванията към учителите в програмата са те да работят с нея регулярно в рамките на цялата учебна година.

Как да кандидатствате?

Необходимо е да попълните формуляр до 17 юни 2024 г., в който да аргументирате ясно желанието си за участие и готовност за работа с програмата през цялата следваща учебна година.

Тъй като местата са ограничени, моля, имайте предвид, че включването в програмата, ще е по реда на кандидатстването.

Допълнително предимство за участниците:

Учителите, включени в новото издание на програмата, ще преминат двудневно обучение през юли в София (5 – 7 юли). Разходите за участие в обучението се покриват от БДФ.

 

 

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg