Новини

Кутия за добри дела

Кутия за добри дела

Виолета Тачева, Трявна

„Общото благо не е нещо, което харесва на всички, но е нещо, което е полезно за всички.“ „Когато се учим добре, ние всъщност работим за общото благо, защото един необразован човек би бил по-малко полезен на обществото.“ До такива важни изводи стигнаха единадесетокласниците от тревненското СУ „Петко Р. Славейков“ при обсъждането на темата за гражданското участие в името на общото благо.

В хода на разговора моите ученици установиха, че не е необходимо човек да е задължително политик, за да влияе върху публичните политики. Те вече са участвали в доста проекти, включително международни (както училищни, така и организирани от неправителствени организации), затова за мен не беше изненада, че показаха завидни умения в планирането на полезни за общността дейности. Повечето от тях познават процеса в детайли: събиране на информация за общността, дефиниране на проблем, анализ на налични ресурси и начини за набиране на липсващи ресурси, организация на дейността и т.н.

Младежите споделиха примери за своя личен принос към общото благо: когато са помогнали, дарили нещо, били са в полза на някой друг. Още от миналата учебна година класът има Кутия за добри дела, в която събираме добрите постъпки, записани върху малки листчета. Прегледът на бележките ни убеди, че много често, без да планираме, можем да бъдем добри и човечни и да сме полезни на някой друг, на група хора или на цялата общност.

Последния час по темата проведохме в Тревненския музей за резбарско и зографско изкуство. Там имат обособена територия за работа по проекти. Учениците работиха на групи. Задачата беше да предложат дейности, които класът би могъл да извърши в полза на училищната общност или на града като цяло. Като начало ще работим активно по подготовката на нашия патронен празник в края на ноември, когато училището ни ще отбележи 180-годишен юбилей.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg