Новини

Отговорният гражданин

Отговорният гражданин

Ели Шопова, психолог, ПГ „Васил Левски“, гр. Ихтиман

С колебания от типа „Няма смисъл да се гласува“ и „Нас никой не ни чува“, през добиване на увереност, че гласът ни има значение, стартирахме темата „Отговорният гражданин“. Фокусът на това обширно понятие беше свързано с правните взаимоотношения между човека и държавата. Обобщихме какви са привилегиите и правата на гражданите, а след това и какви са задълженията и отговорностите, как при изпълняването на определени задължения хората могат да очакват защита на техните жизнени интереси.

Урокът се състоя на първото събранието на Ученическия съвет, който включва ученици 8-11.клас. Ползвах държавното устройство като аналог на училищната организация, изяснявайки йерархично позицията на самото училище, гражданската позиция на учителите, която се изразява на Педагогическите съвети, а ученическата – на Ученическия съвет. (Министерство на образованието – Регионален управление на образованието – Конкретно училище ПГ “Васил Левски“ – Педагогически специалисти – Педагогически съвет ПГ „Васил Левски“ – Ученици – Ученически съвет).

Тази схема онагледява необходимостта от подреденост, следване на определен ред, спазване на определени граници.

Групата на Ученическия съвет е в житейския период – юношество, период на себеутвърждаване, нерядко се ползват деструктивни методи. Така създадената организация дава отговори, сигурно пространство в търсенето на своето място в училищната общност, но и предлага умения за легална себереализация през ползването на човешките ни права.

На Съвета се проведе гласуване за председател и зам.-председател на Ученическия съвет чрез бюлетини и кутия, което е напомняне за правото на изборен глас и при други избори в държавата. Учениците видимо оцениха дадената им „власт“, с удоволствие упражниха правото си. Тревожно, обаче, беше мнението на по-голямата част от групата – отказа при навършване на пълнолетие да гласуват. Дебатът провокира и коментари, които тушира нагласата и негативизма, че „няма смисъл“, „нас никой не ни чува“.

Предполага се, че тази среща и темата поставиха акцент върху чувството за отговорност, включително пред нас самите и осъзнаването, че трябва да ползваме дадените ни права.

В перспектива смятам днешните идеи могат да се представят и на други класове на принципа „връстници обучават връстници“, препокривайки концепцията на Ученическия парламент.

 

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg