Новини

Отпадък или съкровище?

Отпадък или съкровище?

Росица Стефанова, Попово

Ютии на въглища от началото на 20 век,  крачна машина „Сингер“, менци и бакърени чайници, велосипеди… Това са само част от „съкровищата“, които единадесетокласниците от Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ видяха в пункта за предаване на вторични суровини на „Алтметал“ в Попово. Отидохме там в Европейската седмица за намаляване на отпадъците, чиято цел е да популяризира устойчивото управление на ресурсите и отпадъците в ЕС. Оказа се, че само един от учениците вече е ходил на такова място заедно с баща си.

В „Алтметал“ за ценните стари вещи е обособена специална част от терена за отпадъци. „Някои изхвърлят тези предмети, а други ги търсят, за да им вдъхнат нов живот като част от  антикварни колекции или декорация на помещения и градини“, разказа собственикът на фирмата Веселин Величков. Той обясни приликите и разликите между повторната употреба и рециклирането на вещите. „При повторната употреба се пести вода и електрическа енергия, време, пари.  Рециклирането също пести природни ресурси, но пък понякога произвежда вредни отпадъчни води“, посочи Веселин Величков.

Учениците бяха изненадани да научат, че сред хората, които предават вторични суровини, има адвокати, лекари, предприемачи. Обяснението беше просто – всички те са загрижени за чистотата на околната среда.

За разграждането на едно алуминиево кенче са необходими 500 години, чуха още единадесетокласниците. И се замислиха колко ли кенчета изхвърлят всеки ден 450-те ученици само в нашето училище. Така възникна идеята да обособим места за разделно събиране на кенчета. Вече работим по нейната реализация. Сигурно това ще е нашият проект в полза на общността – ще организираме информационна кампания сред населението и бизнеса, ще поставим специални кашони за събиране на кенчета, периодично ще ги откарваме до пункта за вторични суровини, а получените средства, макар и минимални, ще бъдат използвани за училищната библиотека.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg