Новини

Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!

Помощ при бедствия – можеш да разчиташ на мен!

Фани Пейчева

ПГМТ “ Проф. Цветан Лазаров“, Пловдив

В света, в който живеем, природните бедствия се оказват неизбежна част от нашето ежедневие. Земетресения, наводнения, горски пожари могат да преобразят живота на хората в миг. Затова е от съществено значение да научим как да бъдем подкрепа за тези, които са пострадали и как да управляваме ресурсите си така, че да сме в състояние да предоставим необходимата помощ.

Провокирани от тази теми и размисли поканихме в час за гост-лектор Георги Влайков от Аварийно спасяване – Пловдив. Тренингът със сигурност развълнува учениците от гимназията и едновременно беше образователен и полезен за тях. Г-н Влайков, като опитен професионалист в областта на спасяването при бедствия, сподели ценни знания и практически уроци, които са от голяма полза за бъдещите лидери и активни граждани.

Той представи на учениците непосредствените предизвикателства и ситуации, които среща екипът на аварийно спасяване. Учениците се запознаха с реални сценарии, пред които спасителите се изправят и как да действат в условия на стрес и бързи решения.

Георги Влайков сподели с учениците ни лични истории и преживявания от своя опит в „Аварийното спасяване“ – Пловдив като подчерта важността на безопасността и предварителната подготовка при бедствия. Също така, учениците ни получиха ценни практически и нагледни уроци за оказване на първа помощ.

Урокът направи силно впечатление на учениците, предостави им реална перспектива за възможностите и предизвикателствата в областта на аварийното спасяване и ги вдъхнови да пожелаят още подобни обучения в бъдеще и вълнуващи срещи с хора, които помагат.

 

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg