Добри практики

Отговорният гражданин

Ели Шопова, психолог, ПГ „Васил Левски“, гр. Ихтиман

С колебания от типа „Няма смисъл да се гласува“ и „Нас никой не ни чува“, през добиване на увереност, че гласът ни има значение, стартирахме темата „Отговорният гражданин“. Фокусът на това обширно понятие беше свързано с правните взаимоотношения между човека и държавата. Обобщихме какви са привилегиите и правата на гражданите, а след това и какви са задълженията и отговорностите, как при изпълняването на определени задължения хората могат да очакват защита на техните жизнени интереси.

Урокът се състоя на първото събранието на Ученическия съвет, който включва ученици 8-11.клас. Ползвах държавното устройство като аналог на училищната организация,... Научи повече

Толерантността като път към дарителството

СУ „Димчо Дебелянов“, Варна
2-ри клас, Валентина Статева

В продължение на три часа учениците решиха, че ще си сътрудничат при изпълнение на общ за класа проект – изготвяне на табло на толерантността. Исках да формират понятия за филантропия/дарителство и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза и на класа, и на близките им.
Проектът включваше създаване на правила за толерантно общуване през процес на формиране на гледни точки за дарителството и за подкрепата на дадена кауза.
За много ученици доброто може да изглежда като нещо абстрактно, но всъщност то съществува във физическия свят навсякъде около нас. Реших... Научи повече

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg