Новини

Правилата на играта

Правилата на играта

Виолета Тачева, Трявна

Колко сме се променили, колко сме израснали, какво сме научили? С отговорите на тези въпроси в СУ „Петко Р. Славейков“ в Трявна започнахме първия урок по „Научи се да даряваш“ за тази учебна година – „Правилата на играта“. С моите единадесетокласници, които работят по програмата вече трета година, определихме също къде сме най-силни като екип и къде все още трябва да се усъвършенстваме.

След това учениците се надпреварваха да дават примери за правила, чието пренебрегване влошава средата ни за живот. Дефинирахме заедно понятието „обществен договор“, обсъждахме между какви страни може да се сключва и какво може да регламентира.

Като практическа задача по темата момичетата и момчетата записаха на лист своите задължения към семейството си и поеха ангажимента да го дадат на родителите си с молба за обратна връзка. Всъщност това е втората фаза от обществения договор между родители и деца в моя клас – на традиционната родителска среща в началото на учебната година аз получих в писмен вид задълженията на майките и бащите.

Получиха се наистина смислени послания между учениците и техните родители. Моята задача е да ги пазя до края на учебната година. Тогава, на „общо събрание“ на семействата ще обсъдим доколко са проработили нашите договори.

Темата за правилата не е нова за моите единадесетокласници. Говорили сме много по нея, още в девети клас изработихме правила на класа, които спазваме и до сега. На заседание на педагогическия съвет на училището в края на миналата учебната година дори бяхме поздравени като най-задружния и толерантен клас. Участието ни в „Научи се да даряваш“ е безспорен фактор за тази оценка.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg