Новини

Правилата в класната стая в едно спортно училище

Правилата в класната стая в едно спортно училище

Десислава Павлова, V б клас

Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Плевен

Класната стая е едно от непредвидимите места, на което можем да изживеем радостни и щастливи моменти и да създадем приятелства. Можем, обаче, да попаднем в неприятни ситуации, когато сме в ново училище.

За създаване на екип от успешни спортисти и бъдещи шампиони на България, учениците от V б клас с класен ръководител г-жа Десислава Павлова, заедно въведоха правила в класната стая и това беше един от първите часове по програмата.

Всеки ученик дефинира по едно правило, което беше записано на дъската. Те бяха представени пред класа за обсъждане и разясняване на значението им, както и последствията от тяхното неспазването. Всеки ученик написа по едно правило, което той държи да спазва и е важно за него, върху изработен от него есенен лист, като под него постави своето име. Изработеният постер „Правила на класа“ беше поставен до дъската с цел всеки да ги вижда и когато забрави за тях да си ги припомня.

Ето и част от правилата, около които се обединиха децата:

Помагаме на приятелите си!

Не се обиждаме!

Не тичаме в коридора и класната стая!

Подкрепяме се!

Пазим чиста класната стая1

Изслушваме се!

Не закъсняваме за час!

Храним се здравословно!

Не пишем върху учебниците!

Да сме честни!

Да спазваме правилата!

Разработените идеи за правила в класната стая провокираха учениците да се замислят как личните им действия влияят върху сигурността и подкрепата, която получават в клас от своите съученици и съотборници. Достигнаха до извода, че спазването на правилата ще помогнат да се разбираме по-добре и да работим заедно, да се самоорганизираме, да не нарушаваме дисциплина в учебните часове и тренировките.

 

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg