Новини

Предай нататък

Предай нататък

Ирена Мицковска, Тетевен

Дарителството и добротворчеството не бива да остават затворени в класната стая, в рамките на час или учебна година. Тези идеи са част от ценностната система и трябва да бъдат разпространявани постоянно.

Ето защо поканих „помощници“ за урока „Аз дарявам“, който проведох с първокласниците от Начално училище „Хаджи Генчо“ в Тетевен – мои бивши ученици, с които предишните две години работих по програмата „Научи се да даряваш“. Сега те са петокласници в друго училище, но с радост се отзоваха на поканата ми да споделят своя опит и да вдъхновят малките за добри дела.

Разделих децата на няколко групи, като във всяка имаше по един „ветеран“. Големите им разказаха какво сме правили заедно по програмата. Поощриха ги да споделят своите силни страни, какво обичат и умеят да правят добре и с което биха искали да помогнат на други. Подпомагаха ги с идеи и записваха техните предложения. Получиха се интересни дискусии.

Няколко дни по- късно показах на малките си ученици книжката, която изработих с техните обещания. Тя стои в класната стая, за да можем периодично да следим как те изпълняват поетите ангажименти.

Още преди гостуването на петокласниците с малките ученици вече бяхме говорили за дарителството, дарителите, каузите, свързани с помощ и подкрепа. Тръгнахме от познатата им история на създателя на нашето училище – родолюбивия тетевенец Хаджи Генчо, който през 1905 г., тръгвайки за Йерусалим, завещава голямата част от своите пари за построяване на училище, в случай че нещо се случи с него. Той и съпругата му се връщат благополучно и той сам реализира идеята си. Обясних на децата, че всъщност могат да бъдат дарявани не само финансови средства, дрехи и продукти – също толкова ценно е да се даряват време, знания, опит и умения.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg