Новини

Проекти, подложени на тест

Проекти, подложени на тест

Социалните науки често са пренебрегвани в училище и въпреки, че на грамотността се обръща сериозно внимание, същото не може да се каже за информативното четене и писане. В САЩ особено силно се забелязва фокусирането върху социалните науки в началните класове за сметка на по-горните, и особено в училища с високи нива на бедност. Това кара група учители и изследователи да се фокусират върху развитието на четири проектобазирани учебни единици (Project PLACE) за второкласници, които наблягат на социалните науки и информативното четене и писане. Идеята им е те да ангажират децата в учене, което да бъде смислено за тях, да бъде предизвикателно, и да има връзка с живота им извън училище. Именно този опит споделяме тук.

Ето и някои от ключовите характеристики на проектите:

Те имат цел отвъд “просто учене”. Всяка от четирите единици е проектирана да има 20 сесии от приблизително 45 минути. Ето и структурата им:

  1. Икономика: Производители и производство в нашата общност Учениците трябва да създадат информационна брошура за местни бизнеси, която да бъде ползвана от същите. Те също така трябва да измислят, произведат и продадат своя собствена стока или услуга с цел събиране на средства за добра кауза.
  2. География: Брошура за местната общност Учениците трябва да създадат брошура, с която да убедят посетители на града или хора обмислящи да се установят там, че той има завладяващи природни и човешки характеристики.
  3. История: Пощенски картички за миналото на общността. Учениците трябва да изработят пощенски картички, разказващи историята на града, които да бъдат изложени или продавани в местна институция като библиотека или историческа общност.
  4. Гражданско общество и власт: Предложение за парк/публично пространство Учениците трябва да изработят предложение, състоящо се от писма и групова презентация, с което да убедят местната община да направи подобрения на парк или друго публично пространство.

 

Освен техните учители, съученици и семейства, във всеки от случаите учениците имат публика и цел. Наред с всичко останало, тази автентичност отговаря на залегналото  в основните държавни стандарти за ученици да се „научат да оценяват, че основната цел на писането е да се общува ясно с външна, понякога непозната аудитория“.

Всяка една сесия допринася към цялостния проект. Разработени са планове на сесиите с намерението често да се насърчават учителите да напомнят на децата за целта и аудиторията на проекта и как това, с което те се занимават понастоящем, спомага за осъществяването на тези проекти. Това спомага за запазването на интереса на децата и ще направи връзки между (a и отвъд) концепции и контекст.

Проектите са приравнени към стандарт. Проектите са разработени така, че да обхващат почти всички стандарти за втори клас в социалните науки в Мичиган и много от стандартите на Мичиган от втори клас за информативно четене и писане. Всичко – от това какъв е проектът сам по себе си до дейностите, с които децата са ангажирани в сесиите и до термините, които учителите използват и дефинират е определено с поглед към това как може да се помогне на децата да отговорят на определените стандарти.

Сесиите по проекта имат последователна структура. С малки изключения, всяка сесия следва сходен формат:

  • Въвеждане на цялата група в сесията, което включва дискусия, мини-урок или четене на глас, за генериране и поддържане на интерес и вълнение на децата за проекта, както и да даване на конкретно указание (приблизително 10 минути).
  • Работа в малка група или индивидуално по дейности, свързани с крайния проект на урока (приблизително 20-30 минути).
  • Преглед и размисъл в класа за изясняване на налични неясноти, преглед на ключови термини и често споделяне на работата на учениците (приблизително 10 минути).

Вярваме, че последователната структура на сесиите е полезна за учителите и децата, особено за тези, които тепърва навлизат в базирано на проекти обучение.

Плановете на отделните уроци и сесии са замислени така че да бъдат изключително полезни и от помощ на учителите, като същевременно осигуряват достатъчно възможност учители и ученици да изразят личното си мнение и избор по тях. В пилотната фаза на проекта са работили учители, които не са имали предишен опит в работата по проекто-базирано обучение.

Резултатите показват, че постиженията на децата са по-високи и може да се говори за това, че уроците са добри за децата независимо от средата им. Освен това, те осигуриха достатъчно възможности за учениците да се ангажират по свой начин с общността си.

За повече информация по проекта, както и за достъп до тези четири учебни единици, както и други идеи за прилагане в действие, моля, вижте Project PLACE units.

Статията е преведена и подготвена от Лилия Славова, стажант в Български дарителски форум

Източник: Едутопия, юни 2017

Редакция: Хермина Емирян

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg