Агресия и насилие-тормоз, насилие и основни демократични ценности

Учениците  да разпознават основните демократични ценности, да разбират ,че тормозът нарушава основните демократични ценности; Важно ли е да спазваме правилата в училище и извън него? Учениците да осмислят проблема за насилието в училище и да придобият увереност за реакция срещу насилието.

Учител работил по този проект: Пенка Русанова Цолова
Описание на проекта

Урокът беше проведен в 2 часа по 40 минути. Педагогическият съветник госпожа Арабаджиева беше поканена да направи анкета с учениците от  класа на тема за агресията и тормоза в класа и в училище. В края  на второто занятие разсъждавахме и обсъждахме отговорите на учениците и нивото на тормоз.  В началото зададох въпрос към всички ученици: Кое е ценно за тях? Интересно беше, че не поставиха  материали неща на първо място ,а отговорите им бяха свързани с приятелството, здравето, семейството, училището. Важна стъпка от урока беше да се запознаят учениците с основните демократични ценности . Защо те са важни за всички хора и как осъзнаваме значението и важността на това правилата да бъдат спазени. На дъската направих постер с основните демократични ценности за  по добра нагледност. Децата дават примери ,които свързват с всяка ценност и дискутираме отговорите. След запознаване с основните демократични  ценности се насочихме към таблото с правилата на класа, които направихме преди няколко часа. Свързвахме всяко правило с някоя ценност. На въпросът ми-кои основни демократични ценности се накърняват  в резултат на тормоз учениците отговориха: достойнство, толерантност, справедливост, равенство, отговорност. На въпросът: Какво трябва се  направи според вас за да се спре тормозът в нашето училище, учениците отговориха   по строги мерки и наказания срещу насилниците. От анкетата се вижда, че учениците имат информация за характеристиките на тормоза. Накрая направихме равносметка, че класът трябва да спазва правилата в клас, училище и извън него, че трябва да се обединим срещу тормоза .

Галерия

Агресия и насилие-тормоз, насилие и основни демократични ценности
Агресия и насилие-тормоз, насилие и основни демократични ценности
Агресия и насилие-тормоз, насилие и основни демократични ценности
Агресия и насилие-тормоз, насилие и основни демократични ценности
Агресия и насилие-тормоз, насилие и основни демократични ценности
Цели на проекта

  • Учениците ще разберат:Какво са основни демократични ценности и по какъв начин са обвързани с правилата в семейството,училището и общността.
  • Учениците ще обсъдят,че тормозът нарушава основните демократични ценности на човека.
  • Учениците ще обсъдят направената анкета по въпроса с тормоза и агресията в нашето училище и ще обсъдят резултатите от нея,защо не трябва да оставаме равнодушни.
Използвани материали

  • тетрадки за писане,анкета,постер с основните демократични ценности,дъската в класната стая.
Библиография

  • Анкета предоставена на педагогическия съветник от РУО Плевен

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg