Аз дарявам

Последната среща за учебната 2017/2018 година, по програмата "Научи се да даряваш", беше вълнуваща, емоционална, много мотивираща децата и водещите на уроците за нови срещи през следващата учебна година, които да възпитават у децата чувство за отговорност, да ги правят полезни и значими, чрез дейностите, които осъществяват.

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

На последната среща по програмата „Научи се да даряваш”, бяха поканени всички участващи в нея през учебната година водещи на уроци, децата от първи клас, гости на събитието, които са свързани с общността. В началото всеки участник се представи, а водещият на урока разказа за изпълнените дейности през цялата учебна година.  Децата и възрастните споделиха най-важните неща, които са научили, преживели, които са ги вдъхновили или са им направили най-голямо впечатление от съвместната работа с децата. Всички участващи бяха настроени положително, бяха много включени и активни по време на споделянето. Разделени в три групи, съвместно учениците и участващите възрастни, работиха по три теми: Аз дарявам, защото…; Моите суперсили като дарител….; Мога да даря……. Участниците в групите представиха своята работа и споделиха най-важната информация, която е обсъдена по между им в групите. В края на срещата, всеки получи грамота, а водещите на уроците и рисунки, като подарък от децата, с моменти от дейностите, осъществени през учебната година. Събитието беше закрито с пожелание за нови срещи и активности през следващата учебна година.

 

Галерия

Аз дарявам
Аз дарявам
Аз дарявам
Цели на проекта

  • Учениците от първи клас да затвърдят знанията, придобити през учебната година за дарителството, възможностите за даряване, преживените чувства и емоции при провеждането на уроците. Да бъдат положително стимулиране и мотивирани всички участници в програмата до момента – деца и възрастни за положените усилия и време при изпълнението на програмата „Научи се да даряваш” за учебната 2017/2018 година.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg