Аз дарявам

Този урок въвежда или затвърждава определението за филантропия.На децата се дава възможност да видят, че филантропията е нещо, на което те са способни.Играта за изграждане на спомени стимулира децата да изберат различни начини да бъдат филантропи. Учениците се насърчават да направят съзнателно усилие, за да внесат подобрения в тяхната общност.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

На учениците поставих задача да разгледат детските си книжки и да помислят коя от тях биха дарили на училищния библиотечно-информационен център и защо.

Занятието интегрирах в час по български език и литература, когато работихме за последен път с буквара. Гости бяха родители на учениците, както и преподавателят по БЕЛ, завеждащ БИЦ, г-жа Десислава Бъчварова.

След методическата работа помолих учениците да си спомнят първия учебен де, в който аз им представих буквара като ,,книгата на всички книги“. Тогава им обещах вълшебства с родния език, забавни игри и приключения с буквите на неговите страници. Попитах ги какъв дар са получили от буквара. Отговорите бяха еднопосочни и искрени: не е било страшно, а интересно; не съм ги подвела с обещанието за игри и вълшебства; научили са се да четат и да пишат. Всички единодушно приеха обобщението, че букварът е дал светлина в очите на всеки към света и към знанието.

Насочих ги към книжките, които носят /а те никак не бяха малко, нито пък наранени или евтини/. Споделиха мотивите, които са ги накарали да го направят.

Г-жа Бъчварова поздрави учениците за успешното приключване на работата с буквара. Благодари им сърдечно за красивите и полезни книги, които даряват на БИЦ. Увери, че те ще донесат радост и знания за още много деца в училището. Призова да продължат да обичат родния език и ги увери, че той наистина ги води към усвояване на тайните на света. Връчи на учениците грамота за дарението. Заедно с нея дойде и ,,Мост към добрината“ – красиви постъпки, които да ни водят към доброто. И този ,,мост“ сега е до правилата на класа, учениците  четата и следват. Наистина осъзнават, че добрите постъпки променят света около нас в добра посока.

 

От коментарите в час

Дарявам;

-за да знаят и другите това, което аз знам;

-за да доставя радост и на други деца, които сигурно не могат да си купят книжка;

-за да четата и другите от моите книжки и да си говорим, когато се съберем;

-за да усмихна много деца

Галерия

Аз дарявам
Цели на проекта

  • Учениците да разговарят за дарителството като дейност, която носи добро на всички в общността
  • Самостоятелно да формират мотивация за дарителска дейност
  • Да дарят книги на училищния библиотечно-информационен център
Използвани материали

  • корони с буквите, изработени от учениците

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg