Да направим проект в полза на общността

Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и дискусия на проектите. Продължителност: 4 - 5 занятия по 40 мин.

Учител работил по този проект: Венета Колева
Описание на проекта

С провеждането на този урок се постарах да обхванем с учениците два български празника празнувани през месец Март. Проекта озаглавихме „МАРТЕНСКИ ПРАЗНИЦИ” обединихме 01.03 – баба Марта – изработване на мартеници и 03.03 – национален празник на България.

Тъй като обема на урока се оказа доста мащабен, проведохме го в две части. Благодарение на Сдружение ”Български Младежки Форум” чиито председател Божидар Цветков веднага откликна на нашата покана реализирането на проекта стана възможно. С него и доброволци от сдружението, както и не без участието на учениците от 6 клас и със съдействието и на г-жа Георгиева – директор на училището направихме план за действие. Проектът да бъде в полза на нашата училищна общност и в него да бъдат включени и ученици от другите класове.

На 20.02. проведохме първата част която нарекохме „Работилница за баба Марта”, благодарение на предоставените ни материали от Сдружение „Български Младежки Форум” децата заедно с нашите гости и наше участие изработихме мартеници, които след това подарявахме по случаи празника. Часовете за изработка на мартеничките мина неусетно. През това време г-жа Минева ни разказа много митове и легенди за двете мартенички – Пижо и Пенда. Всички бяха много доволни и с нетърпение очакваха да дойде самия 01.Март за да подарят своите произведения.

На 28.02.2019 г. по случаи 03. Март организирахме среща на учениците с Пътуващото читалище „Бащино огнище”. Гост на събитието беше самия основател на читалището Ивайло Шопски, които впечатли учениците със своята опълченска униформа която беше облякъл в чест на празника. Гостуваха ни председателя и други представители от Сдружение „ Български Младежки Форум „ благодарение на които събитието ни се осъществи, гости имахме и от община „Люлин”, както и журналист от TV Евроком. Г-н Шопски ни разказа много интересни факти от българската история свързани със Самарското знаме. Като гост- лектор поканихме да се присъедини към нашето историческо пътуване и г-жа Борисова която е историкът в училището. Тя също изнесе интересни факти по случай 03.Март – дата на която България е била освободена от османското робство продължило пет века. Така неусетно се изнизаха и тези часове които ни върнаха назад във времето.

От коментарите в час

Проведената среща се отрази много положително на учениците. Впечатлени останаха от думите на г-н Шопски Тази сабя е опасно оръжие, но мастилницата може да бъде много по-опасна”.  

Галерия

Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Цели на проекта

 • Да разбират понятията филантропия, доброволчески проект и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза на местната общност;
 • Да планират доброволчески проект за местната общност;
 • Да анализират качествата на практически насочен доброволчески проект;
 • Да опишат стъпките за развиване на успешна благотворителна дейност.
 • Да разработят доброволчески проект;
 • Да запазим българското
 • Да участват в изпълнението на планирания доброволчески проект;
 • Да направят оценка на проекта, като използват различни източници.
Използвани материали

 • Работен лист за оценка на местните потребности и Работен лист за план за действие (Приложение № 1 и 2);
 • Дъска;
 • Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект (Приложение № 3);
 • Примерни доброволчески проекти(Приложение № 4);
 • Образец на проектно предложение (Приложение № 5);
 • Таблица за оценяване на представянето на проектните предложения (Приложение № 6);
Работа вкъщи

Преподавателят би могъл да помоли родителите да се включат в плана за действие в общността. Това е отличен начин за привличане на родителите за партньори в учебния процес.

Подготовка на преподавателя 

Преди началото на занятието прегледайте „Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект” (Приложение № 3). Не пропускайте да включите описаните елементи, които водят до успешен доброволчески проект, в общата дискусия и процеса на взимане на решения.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg