Да направим проект в полза на общността

Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и дискусия на проектите. Продължителност: 4 - 5 занятия по 40 мин.

Учител работил по този проект: Светлана Христова Станчева
Описание на проекта

С класа коментирахме осемте стъпки да достигнем нашите цели. Започнахме с обсъждането миналия час и решихме да помогнем за отбелязването на 9 май като подготвим полевата кухня. Потърсихме съмишленици за изпълнението на проекта си. Намерихме ги в лицето на Руския клуб в град Русе. Госпожа Станчева дойде в клас и разказа как други години посготвя този празник, за да покаже уважението към загиналите герои и останалите живи ветерани от войната.

Направихме списък с различните решения на проблема. Децата получиха задача да поговорят у дома с родителите си по темата, за да разберат тяхното мнение по въпроса. Важно беше и да успеем да се справим преди датата.

Потърсихме хора, които се съгласиха да ни помогнат-мои бивши ученици-русофили се отзоваха с радост. Едни с парични средства, други – с идеи.

Първата стъпка бе срещата с рускинята  Рауза Киямутдинова, ветеранка на 90 години, която е преживяла блокадата на Ленинград. Децата бяха подготвили у дома плодове и вкусни неща, за да я зарадват. Слушаха със затаен дъх нейния разказ за преживяното при 900-дневната блокада на Ленинград.

Следващата стъпка бе да закупим гречка (елда) и заедно със своите родители да приготвим каша. Всички се включиха в изпълнението на планираните задачи.

Финалът на нашия проект бе организирането на „Полева кухня“– гречка, 50 грама водка и черен хляб. Това е традиция, останала от Втората световна война. Когато е имало тежки боеве, войниците са се подсилвали с гречка със сланина, 100 грама водка и черен хляб,

Децата бяха впечатлени и от срещата със 102-годишния ветеран, който с удоволствие опита от кухнята.

След тържественото отбелязване на 9 май с децата обсъдихме как сме се справили със задачите и отчетохме, че сме изпълнили проекта.

 

 

 

От коментарите в час

Колко вкусна била гречката!

Мъчно ми стана.

Галерия

Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Цели на проекта

 • Да разбират понятията филантропия, доброволчески проект и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза на местната общност;
 • Да планират доброволчески проект за местната общност;
 • Да анализират качествата на практически насочен доброволчески проект;
 • Да опишат стъпките за развиване на успешна благотворителна дейност.
 • Да разработят доброволчески проект;
 • Да участват в изпълнението на планирания доброволчески проект;
 • Да направят оценка на проекта, като използват различни източници.
Използвани материали

 • Работен лист за оценка на местните потребности и Работен лист за план за действие (Приложение № 1 и 2);
 • Дъска;
 • Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект (Приложение № 3);
 • Примерни доброволчески проекти(Приложение № 4);
 • Образец на проектно предложение (Приложение № 5);
 • Таблица за оценяване на представянето на проектните предложения (Приложение № 6);
 • елда, сланина, черен хляб, курабии, плодове
Работа вкъщи

Преподавателят би могъл да помоли родителите да се включат в плана за действие в общността. Това е отличен начин за привличане на родителите за партньори в учебния процес.

Подготовка на преподавателя 

Преди началото на занятието прегледайте „Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект” (Приложение № 3). Не пропускайте да включите описаните елементи, които водят до успешен доброволчески проект, в общата дискусия и процеса на взимане на решения.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg