Да направим проект в полза на общността

Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и дискусия на проектите. Продължителност: 4 - 5 занятия по 40 мин.

Учител работил по този проект: Мая Борисова Стаменова
Описание на проекта

Първият час от урока започна с дискусия по повод доброволчески проект в полза на общността. Попитах ги как младите хора може да внесат промяна в нашата общност. Разделих ги на две групи и им раздадох Работен лист за план за действие и така започна попълването на нашата чернова за действие. На следващият ден учениците се върнаха с готови предложения, които ги обсъдихме пред класа за одобрение. Едното предложение беше да дарим книги на библиотеката в едно малко село близо до нашия град, а другото беше да засадим дръвчета на една голяма детска площадка в града, където нямаше нито едно засадено дърво. Докато ги обсъждахме, аз наблегнах на думите гражданин, гражданска отговорност и социална дейност. Много от децата се колебаеха кое от двете предложения да подкрепят. Те мислеха, че нищо няма да има смисъл. Тогава им раздадох „Примерни доброволчески проекти”(Приложение № 4) и обсъдихме силните и слабите страни на дадените проекти. Накрая всички се съгласиха, че предложението за засаждане на дръвчета е по-добрият и нашия град има голяма нужда от такава доброволческа инициатива. Раздадох им материала „Образец на проектно предложение” (Приложение №5) , те го попълниха и единодушно решихме да го осъществим на 22.04.2019г. когато е Денят на Земята. След няколко дена група ученици отидоха при еколога в нашата община(предварително бяхме си записали час за срещата) и показаха проектното предложение. Така получихме подкрепата и обещание за съдействие на община Етрополе. Направихме и родителска среща, на която също представихме плана си за действие и няколко родители се съгласиха да ни помогнат. Разсадника в гр. Етрополе ни подсигури 20 дръвчета, дори ни услужи с кирки и лопати в деня на засаждането. На 22.04.(понеделник) в часа на класа всички ние, заедно с няколко деца от другия клас отидохме на детската площадка и започнахме да садим дърветата. Еколожката от нашата община беше поканила лесничей и озеленител, които показаха на децата как точно да ги засадят и на какво разстояние едно от друго.Отне ни 3 часа да засадим всичко и да ги полеем след това. Направихме снимки и ги изпратихме на репортерката от общината, която написа статия за общинския вестник, а ние написахме статия за училищния сайт.

От коментарите в час

„Как може да направят детска площадка и да не засадят нито едно дърво!“

„Трябва да има много зеленина и дървета, за да ни е чист въздуха.“

„Дано ги опазят хората, много хубаво се получи.“

Галерия

Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Цели на проекта

 • Да разбират понятията филантропия, доброволчески проект и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза на местната общност;
 • Да планират доброволчески проект за местната общност;
 • Да анализират качествата на практически насочен доброволчески проект;
 • Да опишат стъпките за развиване на успешна благотворителна дейност.
 • Да разработят доброволчески проект;
 • Да участват в изпълнението на планирания доброволчески проект;
 • Да направят оценка на проекта, като използват различни източници.
Използвани материали

 • Работен лист за оценка на местните потребности и Работен лист за план за действие (Приложение № 1 и 2);
 • Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект (Приложение № 3);
 • Примерни доброволчески проекти(Приложение № 4);
 • Образец на проектно предложение (Приложение № 5);
 • Таблица за оценяване на представянето на проектните предложения (Приложение № 6);
Работа вкъщи

Преподавателят би могъл да помоли родителите да се включат в плана за действие в общността. Това е отличен начин за привличане на родителите за партньори в учебния процес.

Подготовка на преподавателя 

Преди началото на занятието прегледайте „Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект” (Приложение № 3). Не пропускайте да включите описаните елементи, които водят до успешен доброволчески проект, в общата дискусия и процеса на взимане на решения.

 

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg