Да направим проект в полза на общността

Клас: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Учениците ще преминат през процеса на идентифициране на потребностите на общността и вземане на решения въз основа на неотложността на потребностите. Учениците ще преминат през процеса на планиране, ще разработят и изпълнят собствени проекти в полза на общността. Ще направят оценка на разработения проект с помощта на таблица за оценяване и дискусия на проектите. Продължителност: 4 - 5 занятия по 40 мин.

Учител работил по този проект: Стефка Пенева
Описание на проекта

Работата по темата започнах на 17.04.  с насочващи въпроси какво ние можем да направим за общността. С какво можем да сме потребни, какви нужди и потребности от помощ сме набелязали.Планирахме почистване на двора на училището, почистване на паметниците на руските воини, поднасяне на цветя на паметника на Альоша. Решихме, че може да сме полезни и като съчетаем полезното с приятното и се включим и   маратона на четенето, организиран всяка година от РБ „ Любен Каравелов“. Подготвихме произведенията, с които да участваме и уточнихме кога да проведем събитието. В уречения ден на 19.04 всички ученици  участваха с четене на кратки текстове. Нашите гости ни донесоха и свои книги, с които продъжихме маратона на четенето като малък празник на книгата. Насочихме вниманието си към любими книги и произведения и по този начин искахме да мотивираме повече хора да четат. Планирахме следващата ни дейност да е свързана с помощ и подкрепа към Мирая Гешева, сестра на наш ученик, която бе написала своята първа книга „ Избраница на съдбата“. Уточнихме, че някои ученици имат книгата, други ще поискат да си я купят и решихме да поканим младата авторка да ни гостува, да ни представи книгата, а ние да и съдействаме в разпространението и. Планирахме преди гостуването на какичката да и изработим малки изненади, русунки, картички, подаръче и да подготви въпроси към писателката. Помолих децата да помислят за въпросите, да потърсят интересни мисли и мъдрости за книгите и четенето и после да използваме написаното и да подготвим изненада за Мирая. Всички ученици с готовност се включиха в изработването на изненади, викторини, картички, пожелания и плакатчета по темата. Уточнихме, че Мирая ще ни гостува на 13.05 и решихме по този повод да отбележим и малко по по- различен начин събитието и като свържем гостуването и с патронния празник на училището и любовта към книгите, четенето и писането. За да се подговим за гостуването на младата писателка, помолих учениците, които имаха книгата , да я прочетат или поне накратко да се запознаят със съдържанието и, за да може да зададат повече и интересни въпроси.

На 13.05, преди гостуването на Мирая, довършихме планираните подаръчета и изненади. После заведохме нашата гостенка в новия чуждоезиков център с  библиотека в училище. Каката с вълнение си припомни времето, когато е учила в нашето училище. Спомена какво я мотивира да пише, откъде започва любовта и към книгите и писането.  Четвъртокласниците и задаваха много и различни въпроси, свързани с книгата,за училище, за времето, когато  тя е била в 4 клас, за любими предмети в училище, за трудни и радостни моменти, за любимите и последно прочетените и  книги, за застъпените идеи в книгата и, за приятелството, за любовта, за подкрепата, която получава от семейството си, за вдъхновението и идеите, с които и помагат близките и, за очакванията и надеждите и, за желанието  и първата книга  да има продължение т.н.  Учениците бяха прекрасни, искрени и наистина щастливи да се докоснат до книгата и какичката. Надяваме се, с нашата помощ и подкрепа, много хора да преоткрият четенето.  На раздяла пожелахме на Мирая здраве и творчески успехи,  поканихме  я  да се видим пак и  да ни гостува с втората си книга.

Планирахме като заключителна изява по темата да донесем наши нови или запазени книги и да ги дарим за общо ползване в къщичката за книги до училище.

От коментарите в час

Книгите- това са приятели. Безпристрастни, но и верни.

Четенето прави човека знаещ.

Книгата е ценен дар.

Днешният читател е утрешният лидер.

Четенето е пътуване, приятелство,  откривателство, светлина в мрака и първата крачка  към познанието.

Книгата е кътче от рая.

Галерия

Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Да направим проект в полза на общността
Цели на проекта

 • Да разбират понятията филантропия, доброволчески проект и доброволчество през планирането и изпълнението на проект, който е в полза на местната общност;
 • Да планират доброволчески проект за местната общност;
 • Да анализират качествата на практически насочен доброволчески проект;
 • Да опишат стъпките за развиване на успешна благотворителна дейност.
 • Да разработят доброволчески проект;
 • Да участват в изпълнението на планирания доброволчески проект;
 • Да направят оценка на проекта, като използват различни източници.
Използвани материали

 • Работен лист за оценка на местните потребности и Работен лист за план за действие (Приложение № 1 и 2);
 • Дъска;
 • Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект (Приложение № 3);
 • Примерни доброволчески проекти(Приложение № 4);
 • Образец на проектно предложение (Приложение № 5);
 • Таблица за оценяване на представянето на проектните предложения (Приложение № 6);
Работа вкъщи

Преподавателят би могъл да помоли родителите да се включат в плана за действие в общността. Това е отличен начин за привличане на родителите за партньори в учебния процес.

Подготовка на преподавателя 

Преди началото на занятието прегледайте „Бележки на преподавателя относно качествен учебен доброволчески проект” (Приложение № 3). Не пропускайте да включите описаните елементи, които водят до успешен доброволчески проект, в общата дискусия и процеса на взимане на решения.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg