Да помогнем на децата в нужда

Клас: 2

Учениците ще разграничават желанията от нуждите. Учениците научават разликата между желания и нужди, като извършват дейност, при която трябва да определят дали стремежът към вещите са желания или нужди. Децата ще научат, че има хора, които не могат да посрещнат основните си нужди. Учениците ще стигнат до консенсус за общественополезен проект в полза на нуждаещи се лица, който ще планират и изпълнят. За основа служи историята на деца от бедни семейства от начално училище „Васил Левски” в гр. Септември, за които Български хелзингски комитет набира обувки, за да могат да ходят на училище. Продължителност: Три занятия по 40 минути

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

В началото на работата с децата по темата, на първо място, диференцирахме понятията „нужди“ и „желания“. Тъй като учениците още минала учебна година са обсъждали тази тема, дискусията и индивидуалната им работа беше улеснена и премина под знака на наученото до сега. С картинки от списания, децата изработиха две табла, които показаха нуждата им от храна, вода, дрехи, любов, дом, родители и техните желания да притежават различни предмети, като телефони, играчки, колело и др. В тази връзка с класа, обсъдихме няколко възможности, които можем да организираме под формата на благотворителна кампания и да помогнем на други деца, които се нуждаят от различни необходими за тях неща. След дискусия, с участието и на родители, решихме да съберем хигиенни материали за децата от училището по изукствата и занаятите за социално слаби деца в село Русаля. Учениците от втори клас изработиха плакати и табели, на които описахме нашите намерения. Децата обиколиха класовете в училището и разказаха на другите ученици за нашата идея. За две седмици събрахме добро количество от прах за пране, сапуни, салфетки, омекотители, препарати. Децата се радваха на всеки, които дойдеше в класната ни стая с намерението да дари за нашата кауза. Включиха се освен деца, родители и колеги – учители от училището. Дори и деца от класа, чиито семейства са финассово затруднени, също допринесоха със закупени от тях перилни препарати. Всички събрани  почистващи препарати бяха изпратени с куриер до училището в Русаля. В големия чувал, приготвихме и картинки и картички за Великденските празници, с които децата искаха да зарадват техните може би бъдещи приятели. Това беше един истински урок по добрина!

От коментарите в час

Ако децата от училището в село Русаля искат, могат да ни дойдат на гости. Ние ще се радваме да се запознаем с тях. – Даная Борисова

Важно е да бъдем добри и дори да не познаваме лично децата, трябва да им помогнем! – Даная Василева

Галерия

Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Да помогнем на децата в нужда
Цели на проекта

  • Да се формират у учениците умения да правят разлика между желания и нужди
  • Да осъзнаят необходимите ресурси, без които човек не може да живее
  • Да разберат и осъзнаят необходимостта да помагат на хората в нужда
  • Да се формират знания и умения за планиране и осъществяване на общественополезен проект
Използвани материали

  • хартия за флипчарт, озаглавена „Потребности и нужди“
  • списания със снимки, които могат да се изрязват
  • ножици
  • лепило
  • тематични снимки, които можете да покажете на компютър или разпечатани

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg