Да помогнем на друг

Поредният урок от серията изнесени от родители. При нас дойде г-жа Гергана Узунова - майка на Калоян. Калоян е едно от онези деца, които в нашата модерна образователна система ни се налага да приобщаваме, да интегрираме. И докато това дете търси път към другите деца и и те към него, неговата майка прие да ни гостува и да ни представи една различна гледна точка на темата за помощта. Така и започна урока с въпроси: Какво означава да помогнем на друг?; Кога хората се обръщат и търсят помощ?; Какви са начините да помагаме?...Отговорите бяха много, но някак еднообразни: Да дадем пари, храна, дрехи; Когато нямат храна, дрехи да им купим. Тогава нашата водеща запита децата дали да отделиш време за някого е вид помощ? Дали когато с мислите си подкрепяме някого му помагаме? Последва една история от реалния живот. История за силата на положителната мисъл, за силата на вярата и за силата на човешките жестове. От тази история ние взехме за себе и си практическата част...

Учител работил по този проект: Ели Стоянова Георгиева
Описание на проекта

Върху бяло платно всички ние поставихме своите отпечатъци от ръце, като всеки от нас задържаше за секунди, които запълваше с положителни мисли за себе си, за нашата общност и за каквото реши. Бяхме говорили, че всяко дете ще поставя своите отпечатъци мечтаейки, желаейки, помагайки, обичайки, търсейки…

Нашето бяло платно се запълни с множество детски ръчички, които го насищаха с много добра и чиста енергия. Платното ще се движи с нас през годините и ако някой от нас се нуждае от помощ, то ще напомня, че силата на мисълта, силата на вярата и добрата идея могат да помагат, да лекуват, да дават…

Галерия

Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Да помогнем на друг
Цели на проекта

  • Формиране у учениците на умение за слушане с разбиране.
  • Да се научим да сме съпричастни.
  • Учениците да проявяват разбиране към нуждите на другите.
Използвани материали

  • Акрилни бои, четки, платно.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg