Да правим добро, за да се чувстваме добре

Клас: 4

Този урок въвежда определение на понятието „дарителство“ и обяснява колко важна е то за общността и какво е въздействието му върху нея. Продължителност: Едно занятие от 40 минути

Учител работил по този проект: Светлана Христова Станчева
Описание на проекта

1 час

С учениците още от първи клас работя за повишаване на интереса към книгите и за развиване на читателската им  култура.  В класната стая имаме богата библиотека, но все още има 2-3 деца, които се притесняват да четат на глас пред останалите. По тази причина търся различни начини да ги мотивирам да бъдат по-смели. С тази цел реших да проведа изнесен урок по литература в близката градинка. Идеята бе да четем на нашето куче-приятел Рая, стар познайник от миналата година. Рая е много спокойна и децата знаеха, че ще слуша и няма да лае при допуснати грешки.

Всички ученици чакаха с нетърпение предстоящата среща. Оказа се, че плахите деца четоха с интерес и с по-малко притеснение. Наградата бе – прегръдка с Рая.

Децата се почувстваха значими, защото кучето е осиновено от Приюта за безстопанствени животни и наистина обожава децата, като същевременно изпитва страх да не бъде отново изоставено. Учениците осъзнаваха, че правят добро, като същевременно и аз постигнах своята цел-да поощря децата да четат книги и да развия у тях емоционалната им интелигентност като проявят емпатия, съпричастност.

2 час

От Детския отдел към РБ „Л. Каравелов” ни отправиха покана да покажем на бъдещите ученици как четем на руски език приказките на Пушкин. Занятието бе посветено на 220 години от рождението на поета. Учениците четоха „Сказка о рыбаке и рыбке” и правиха упражнения към текста. Бъдещите първокласници слушаха, а после изгледаха анимираното филмче по приказката. За награда за всички имаше руски чай и пряники.

От коментарите в час

Какво е морето?

Каква е бабата? А дядото?

Как може да помогнем на още кучета?

Галерия

Да правим добро, за да се чувстваме добре
Цели на проекта

 • Формиране на знания за понятието „дарителство“, като споделяне на време, умения и средства за общественозначими каузи;
 • Формиране на умения за разпознаване дейността на дарителите/благотворителите;
 • Формиране на умения за доброволчество и дарителство;
 • Формиране на умения за онагледяване и разпространение дейността на дарителите.
 • Обогатяване на читателската култура
 • Развиване на емоционалната интелигентност
Използвани материали

 • Книгата „Стол за майка ми“ (A Chair for My Mother) от Вера Уилямс (Vera Williams) (вж. „Библиография“): https://www.youtube.com/watch?v=wV1ege3jEFE
 • Домашна работа за филантропията (Приложение 1)
 • Бяла хартия за рисуване
 • Моливи, пастели и линии за чертане
 • Тетрадки-дневник
Работа вкъщи

Интерактивни задачи за домашна работа с участието на родителите и учениците: Учениците разказват на семействата си за групите в общността, които помагат на хората. Изпратете до семействата Приложение 1: „Домашна работа за филантропията“. Учениците идват на училище със списък, който съдържа организации или местни филантропи, които се използват за начало на дискусията в Урок № 2: „Здрави основи“.

© Всички права запазени 2021 @ Learningtogive.bg