Запознаване с биографията на Илия Стоянов от с. Драганица и приносът му за възстановяване на Клисурския манастир – духовната перла на Северозапада (Дарителството в България)

Едно занятие, вдъхновено от гостуването на пътуващата изложба на Български дарителски форум "Да послужа народу си... Дарителство за образование - традиция и съвременност"

Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

Урокът започва с видеоклип от новините на Нова ТВ, отразяващ мястото на българите сред дарителите по света. Следва подробно разглеждане и обсъждане на статистиката, изнесена от Фондация BCause (Помощ за благотворителността).

Според нея България е на 127-мо място в света по дарителство и щедрост. Това показва Световният дарителски индекс на КАФ за 2017 (CAF World Giving Index 2017), авторитетно проучване, което измерва щедростта в 139 държави.

Трите аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество са в основата на дарителския индекс, който е среден процент от тях.

За съжаление, дарителският индекс на България продължава да спада – той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013 година. Въпреки това, България се изкачва на 127-мо място сред 139-те държави в света (от 129-то на 127-мо място) и запазва 9-та позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

Индивидуалното поведение на дарителите показва промени през годината – даряването на пари бележи известно подобрение.

Даряването на пари достига връх от 27% през 2014 г., малко след големите наводненията. През 2015 г. този показател се връща на по-типичните за България нива. След като през 2015 г. делът на хората, които съобщават, че са помогнали на непознат, достига връх от 42%, (когато България е в центъра на мигрантската криза), е спаднал до 34%. Това е най-ниското ниво по този показател, измервано и през 2011 г.

Участие с доброволен труд декларират само 5% от населението на България. Това ни поставя на предпоследно място в света – след нас е само Армения с 4%.

Част от учениците оспорват статистиката с мотива, че много хора даряват, без да популяризират това и подкрепят тезата си с конкретни примери от проведени дарителски кампании на местна почва.

Следва представяне на онлайн енциклопедията „Дарителството“ и изложбата, с която БДФ гостува в училището ни „Да послужа народу си… Дарителство за образование – традиция и съвременност“.

Галерия

Запознаване с биографията на Илия Стоянов от с. Драганица и приносът му за възстановяване на Клисурския манастир – духовната перла на Северозапада (Дарителството в България)
Запознаване с биографията на Илия Стоянов от с. Драганица и приносът му за възстановяване на Клисурския манастир – духовната перла на Северозапада (Дарителството в България)
Запознаване с биографията на Илия Стоянов от с. Драганица и приносът му за възстановяване на Клисурския манастир – духовната перла на Северозапада (Дарителството в България)
Запознаване с биографията на Илия Стоянов от с. Драганица и приносът му за възстановяване на Клисурския манастир – духовната перла на Северозапада (Дарителството в България)
Запознаване с биографията на Илия Стоянов от с. Драганица и приносът му за възстановяване на Клисурския манастир – духовната перла на Северозапада (Дарителството в България)
Цели на проекта

  • Повишаване и стимулиране на дарителската култура;
  • Развитие на общочовешките, обществено-културните и духовни ценности;
  • Популяризиране, стимулиране на всяка дейност спомагаща за утвърждаване на националното самочувствие и историческо самосъзнание на българина като дарител.
Използвани материали

  • 20 платна от изложбата "Да послужа народу си... Дарителство за образование - традиция и съвременност", онлайн енциклопедия.
Библиография

  • https://daritelite.bg/, https://news.bg/society/na-danoto-na-sveta-sme-po-shtedrost-i-daritelstvo.html
Работа вкъщи

Поставена е задача за търсене на материали, свързани с биографията на Илия Стоянов от с. Драганица и приносът му за възстановяване на Клисурския манастир – духовната перла на Северозапада.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg