Даваме своя принос

Клас: 9

Учениците ще определят кои са техните лични причини да даряват, ще направят преглед на особеностите и нуждите на общността, ще наберат средства за благотворителен проект и ще създадат комисия за безвъзмездно отпускане на средства, която ще определи получателите на сумите за подпомагане.

Учител работил по този проект: Мая Борисова Стаменова
Описание на проекта

В началото на първия час от този урок им показах платформата Тайм Хироус (Рицари/герои на времето). Поговорете за това, че да дариш от времето си често е по-ценно отколкото да дариш пари или дрехи. С помощта на „Десетте най-често срещани причини за доброволчество сред подрастващите“ (Приложение 1 – материал за учителя!) им представих едни от основните причини за доброволчество сред подрастващите. Попитах ги коя от тези причини би могла да ги мотивира да станат млади доброволци. Всички от класа отговориха, че положителна енергия и надежда, превръщане на света в по-добро място и забавлението би ги мотивирало най-много. Поставих въпроса дали с оглед на това кое е най-добро за тях и за общността си заслужава да се помисли за участие на класа в някаква доброволческа дейност. Оставих на класа няколко минути да обсъди идеи за ползите и недостатъците от участието в благотворителна дейност. Обясних им, че ако решат да участват в доброволческа дейност, ще трябва да вземат съвместно решения като група. Трябваше да решим по какъв начин да съберем средства, на кого ще ги дарим и по този начин да дадем своя принос. След много дълга дискусия класа реши да направим благотворително кино и със събраните средства да се закупи сух басейн за децата със СОП в нашето училище. Тяхното решение беше повлияно и благодарение на проведения урок за Синдрома на Даун. Първо говориха с директорката на училището за нейното съгласие и подкрепа. След това направиха плакати с информация за дата, място и час на киното и ги разлепиха из цялото училище. В социалните медии също бяха много активни. Първата прожекция беше за учениците от 5-11 клас (Отмъстителите краят), следващите прожекции бяха за начален етап (1-2 клас – Мечо Пух, 3-4 клас – Облачно с кюфтета) и една късна прожекция за родители. Бяха закупили и големи пакети с пуканки, които предварително ги бяха разпределили в по-малки пакетчета и ги продаваха по време на прожекциите. Всичко вървеше по план, докато преди последната прожекция едно момиче от класа не сподели нещо много изненадващо и трогващо. Предния ден тя е била на преглед в онкохематолгичната болница в София, за да разбере дали има левкемия. За огромна радост докторите са й казали, че тя няма левкемия. Всички много плакахме докато ни разказваше това. Точно там в тази болница тя се запознава с Мими (дете на 6г. със синдром на Даун и болно от левкемия). От разговорите си с нея , тя разбира, че това дете и нейните родители преди няколко седмици са били герои в предаването „Бригада наш дом”. Изгледахме клипчето и моите ученици, със сълзи на очи решават, че събраните средства от последната прожекция ще дарят на Мими и нейното семейство. преди последната прожекция, децата бяха подготвили презентация за програмата Научи се да даряваш, всичко което сме правили през тази учебна година и представяне на случая с Мими. Всички родители се разплакаха и бяха горди с децата си. Общата сума, която събрахме от всичките прожекции е 1031лв. Със съгласието на всички дарители, директор и родители, половината сума пари остана за децата със СОП в нашето училище, а другата половина ще дарят на Мими. Засега желанието на всички е да отидат лично в София, с помощта на родители и да предадат сумата на майка й. Решиха да закупят и тениска със снимка на нашия клас и надпис „Заедно можем повече”. Ще се свържем и с медия, която да отрази събитието, но първо чакаме разрешение от майката на Мими за това.

От коментарите в час

„За първи път от толкова време целия клас е толкова сплотен и организиран.“ Никол

„Сигурна съм, че ще съберем парите. тези деца имат нужда от нас!“ Палмира

„Деца, вие сте страхотни! Страхотна инициатива и всеотдайност!“ родител

Галерия

Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Даваме своя принос
Цели на проекта

  • Придобият разбиране за лична мотивация за даряване и описват причините, поради които младежите полагат доброволен труд
  • Анализират приноса към общността и държавата на благотворителността, извършвана от подрастващите
  • Се научат да определят нуждите в общността и да използват предварително събрана информация, свързана с „човешкия фактор“ в мястото, където е тяхната общност
Използвани материали

  • „Десетте най-често срещани причини за доброволчество сред подрастващите“ (Приложение 1), материал за подготовка на учителя;
  • Приложение 3 „Как се провежда делова среща“.
Работа вкъщи

В края на предходния час, който имате с учениците, им възложете за домашно да разгледат страницата на платформата TimeHeroes (Тайм Хироус) и да си запишат на лист какво би ги мотивирало да се включат в една от тези каузи и защо. https://timeheroes.org/

Добре е да имате предварителен разговор с директора на училището и да получите от него разрешение за предстоящите по този урок дейности.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg