Дефиниция на термините

Темата за терминологията в програмата е от важно значение, защото усвояването на правилните термини помага на нас учителите да си правим успешно измерванията/диагностиката в началото и в края на годината, но и, за да назоваваме пред децата, а и те в моменти на разказване/споделяне правилно и точно действията и инициативите в които се включваме. Затова целта ни беше да повторим основните термини с които си служим, работейки в програмата, да ги дефинираме отново и да потърсим промяната у децата, които вече трета година си служат с тях.

Учител работил по този проект: Ели Стоянова Георгиева
Описание на проекта

И така започнахме сс въпросите: “ Какво е филантропия?, Кой човек наричаме филантроп?, Какво е благотворителност?, Какво е дарителство?, Какво е доброволчество?, Кой човек наричаме доброволец?“

Отговорите бяха много точни, разнообразни, общото, което ги свързваше беше, че всички знаеха, че доброто се прави, без да се очаква нещо в замяна, че за да помогнеш на някого не е нужно да си богат, за да дадеш пари, че по-ценно е да му дадеш от своето време, присъствие, себе си. Много на място в разговора се вписаха двете видеа, предложени в разработката на урока. Като хипноза подействаха, с изключителен интерес бяха изгледани и понеже им дадох малко време след това да ги осмислят и коментират, видях ефекта от видяното. Децата бяха силно впечатлени и като деца им личеше, че в този момент имаха потребност да продължат доброто.

Всички единодушно стигнаха да извода, че доброто трябва да се предава, защото рано или късно се връща при нас. Също така беше изчислено, че колкото повече добрини се правят, толкова по-често те ще се връщат при нас, а какво по-хубаво от това?

От коментарите в час

Тук обаче ще ви разкажа за една провокация, която дойде от мен към децата и която ги замисли и надявам се днес да видя промяна.

Много от вас знаят, че периодично в един от големите хипермаркети се пускат колекции от много симпатични гумени човечета/стикис/. Та както повечето деца, така и моите ги колекционират. Стига се до момента в който започват да имат множество повторения на едно или повече такива човечета. Съответно други деца по-бавно и трудно събират колекцията си. Но никой не подарява своите повторения, ако не получи друго в замяна. След вчерашния урок им дадох пример с тези човечета, защото виждах как се отразява това колекциониране на доста от децата. Да споделиш нещо, което ти е в повече също е добро и ако на теория знаят цялата терминология на програмата, то на практика нещо не се получаваше съвсем добре. Разбира се, че не всички деца са такива, има изключения, кристално добри, но повечето имаха проблем със споделянето.

Очаквам промяна, защото знам, че ги замислих, видях, че ме чуха…

Галерия

Дефиниция на термините
Дефиниция на термините
Дефиниция на термините
Цели на проекта

  • Учениците да почувстват, че са част от една общност, в която трябва да си помагат и да се уважават;
  • Учениците да проявят съпричастност и доброволно да отдадат своето време, умения или средства за другите;
  • Учениците да проявят разбиране към нуждите на другите;
Използвани материали

  • https://www.youtube.com/watch?v=ZINIDcej7x0
  • https://www.youtube.com/watch?v+ITiFH7a05D8

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg