Ден на народните будители,празник на добротворците !

Учениците ще научат за празника на народните будители: -кога за първи път е празнуван, защо е забранен през 1945г. и възстановяването му през 1992г. -кои хора наричаме будители ? -можем ли да направим едно добро дело в деня на будителите !

Учител работил по този проект: Пенка Русанова Цолова
Описание на проекта

Урокът е проведен в обновената библиотека на училището. Урокът започва с информация от учителя -кога за първи път е отбелязан деня на народните будители !Това е празник на който почитаме делото на всички български просветители, книжовници, революционери, които с дейността си са допринесли за възраждането на българския национален дух. Учениците дават отговор на въпроса Кои хора можем да наречем будители и защо? Има ли будители днес и кои са те ? Ученичка представя презентация за будителите в миналото.

Голяма част от учениците имат предварително поставена задача-да се подготвят с материал и снимки на будители. Върви информация и снимки за П. Хилендарски, С. Врачански, В. Априлов, Петър Берон, Д. Чинтулов , Иван Вазов, Раковски,В. Левски,Хр. Ботев, Г. Бенковски, Райна Княгиня, и редица будители .Решаваме кръстословица на тема за народните будители и затвърждаваме знанията.

Будителите днес-има ли будители днес и кои хора в днешно време можем да наречем будители ? Двама ученика са подготвили материал по въпроса -единодушни са ,че учителите са днешните будители. Учителите най-много заслужават да  бъдат наречени будители.

Защо деня на будителите го наричаме деня на добротворците ? Народните будители са добротворци,делата им са в полза на народа.

Галерия

Ден на народните будители,празник на добротворците !
Ден на народните будители,празник на добротворците !
Ден на народните будители,празник на добротворците !
Ден на народните будители,празник на добротворците !
Ден на народните будители,празник на добротворците !
Цели на проекта

  • Ученеците да научат по вече за празника на народните будители.
  • Ученицете ще извливлекат изводи, че днес също има будители.
  • Учениците ще си поставят като задача в деня на будителите да направят едно добро дело.
Използвани материали

  • Снимки на народни будители,презентация,кръстословица за народните будители.
Работа вкъщи

Учениците да се подготвят с презентация за народни будители, снимки и материали. Да направят по едно добро дело в деня на народните будители.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg