Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)

Реализиране на благотворителни кампании "Подадената ръка - път към другия" и "Надежда за Гери" за оказване на подкрепа на деца в неравностойно положение.

Учител работил по този проект: Албена Цветкова
Описание на проекта

/Занятията са практически, проведени в два поредни петъчни следобеда в двата корпуса на училището и квартал „изток“/

Дарителските кампании са насочени към подкрепа на ученици в неравностойно положение /сираци и от социално слаби семейства/ и се провеждат периодично, благодарение на Christmas Appeal for Bulgaria, ръководена от сем. Тара и Адам Стюард. Получените от Англия пратки се сортират от учениците по възрастови групи, изготвят се списъци с помощта на класните ръководители и даренията се раздават на нуждаещите се. Проведената на 29.10. 2017 г. мащабна кампания „Подадената ръка – път към другия“, осигури зимни дрехи, обувки и учебни помагала за деца от над 150 семейства. Специално внимание беше отделено на дете от 6 клас, тъй като всички бяха забелязали, че идва на училище с джапанки в дъждовните дни. Момчето вече има нови обувки и кецове.

По решение на учениците от 11 а клас на 06.10.2017 г., всички детски дрехи, бяха дарени на 6-месечно момиче със заболяването Синдром на Уилямс. Бяха приети от семейството в дома им.  Те се свързаха с г-жа Надя Безева от УНИЦЕФ и г-жа Звезделина Атанасова от „Карин дом“, които осигуриха на детето едноседмична безплатна терапия на детето във Варна.

Ръководството на училището и педагозите вярват, че формиране на тези личностни и социални умения у младите хора, въздействат върху ефективността им чрез изграждане на активна гражданска позиция, самосъзнание и култура, развиване на стремеж за участие, лидерски потенциал и умението за поемане на отговорност.

Галерия

Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Енциклопедия ДАРИТЕЛСТВО (Децата на Вършец даряват надежда)
Цели на проекта

 • • Развиване на културата и средата за споделяне и даряване; • Придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците; • Оказване на подкрепа на деца в неравностойно положение и за лечението на дете със заболяване; • Разширяване на кръгозора и развиване на умения да търсят решения и дават собствен принос при разрешаването на значими обществени проблеми.
Използвани материали

 • 20 кашона с дрехи, обувки и учебни пособия, дарени от сем. Тара и Адам Стюард.
Библиография

 • https://www.facebook.com/Christmasshoebox/?fref=ts

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg