Герои и знаменитости

Урокът ще помогне на учениците да разберат разликата между герои и знаменитости.

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Темата за „Герои и знаменитости“, обвързахме с празника посветен на Народните будители – 1 ноември. Учениците назоваха герои, като: Левски, Ботев, Панайот Хитов, Раковски и други, за които смятат, че са били смели, безкористни, дали са живота си за нашата родина. Знаменитости за тях са:певци, спортисти, артисти. Решиха, че пожарникаря и  полицая също са герои, въпреки че получават заплата, но рискуват живота си в името на другите. Обсъдихме термините – благотворителност, услуга, знаменитост, герой, лидер, доброволец, дарител. Като цяло успяват да направят разграничение между „герой“ и „знаменитост“.

Цели на проекта

  • • Формиране на знания за разграничение между герои и знаменитости;
  • • Формиране на умения за използване на думите герои и знаменитости правилно.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg