Гражданска активност

Клас: 9

Учениците се информират от различни източници за живота и работата на Мартин Лутър Кинг. Те се запознават с неговите идеи за работа в полза на обществото и за идеята да се прави добро за другите. Учениците научават, че дейността в полза на обществото и стъпките за подобряването на състоянието му, предприети дори само от един човек, могат да променят света.

Учител работил по този проект: Мая Борисова Стаменова
Описание на проекта

Урока беше в рамките на един учебен час,като предварително бях задала за домашно да потърсят информация за живота и работата на Мартин Лутър Кинг. Повечето ученици си бяха записали някои факти от живота му на листчета, а едно  момиче беше направило презентация за него, която включваше и клипче на речта му „Имам една мечта“ (I Have A Dream). Коментирахме всичко,което бяха записали, момичето си представи презентацията,а след изслушването на речта, направихме дискусия за това, какви според тях са били ползите за обществото и ползите от това да се прави добро за другите. Запознах ги с понятията общественополезна дейност и гражданска активност, като давахме примери с неща, които сме правили миналата година. Урока завършихме с пожелание да бъдем по-добри и да събуждаме доброто във всички около нас.

От коментарите в час

„Мартин Лутър Кинг се е борил за правата на чернокожите и можем да му кажем браво за смелостта!“

 

Галерия

Гражданска активност
Гражданска активност
Гражданска активност
Гражданска активност
Цели на проекта

  • Учениците да се запознаят с понятията „общественополезна дейност“ и „гражданска активност“
  • Да се запознаят с живота и работата на Мартин Лутър Кинг
Използвани материали

  • „Имам една мечта“ (I Have A Dream) от д-р Мартин Лутър Кинг: https://www.vbox7.com/play:08ae573f
Работа вкъщи

Предварителна подготовка за преподавателя:

Център „Кинг“ (The King Center): изслушайте краткия аудиозапис на речта на д-р Мартин Лутър Кинг за общественополезната дейност  “Инстинктът на барабанчика”   -https://www.thekingcenter.org/

Разработката да д-р Мартин Лутър Кинг на организацията „Learning to Give“:

Откъс от речта на д-р Мартин Лутър Кинг „Имам една мечта“ ( I have a Dream) (2:18 минути): https://www.youtube.com/watch?v=Y4AItMg70kg

Уебсайт на Нобеловата награда за мир, биография на Мартин Лутър Кинг: https://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1964/king-bio.html

Тв канала „History“ : https://www.history.com/topics/martin-luther-king-jr

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg