Какво е филантропията? Как да бъдем добър филантроп

Учениците се запознават с понятието „Филантропия“, генерират примери и изграждат собствена дефиниция за филантропията в днешни дни.

Учител работил по този проект: Красимира Кирчева
Описание на проекта

Учениците изгледаха видеото „World’s best motivational video for students и обсъдихме нуждата от това да правим безкористно добро. Защо хората го правят? Как това променя ежедневието ни?
След това изгледахме видеото „If I could change the world“ и обсъдихме проблемите, пред които е изправено нашето общество. Какви са възможностите всеки един от нас да промени нещо, което да окаже глобално влияние и да подобри обстоятелствата за всички ни. Учениците стигнаха до извода, че е трудно сами да постигнат големи промени, но ако работят заедно и започнат да правят малки актове за общото благо промяната ще е осезаема след известно време.
Накрая изгледахме видеото „Teach your children to care“ и обсъдихме възможността да започнем с нещо дребно, което е всеки ден пред тях, но те приемат за даденост. Учениците решиха, че ще започнат с нещо от обкръжаваща ги всеки ден среда защото така ще могат да наблюдават как времето и усилията, които полагат дават резултат.  Всички бяха единодушни, че най-малкото, което могат да направят е да се опитат да съживят цветята в стаята им като полагат ежедневни грижи за тях.
Така в края на часа имахме почистени от изсъхналите листа и полети цветя, а учениците сами стигнаха до извода какво е „филантропия“ и как даряването на време и сили за общото благо не изисква много, а в същото време им дава много – емоции, ентусиазъм, усещане за полезност и в конкретния случай – кислород.

Цели на проекта

  • Учениците се запознават с понятието "Филантропия"
  • Определят кои са значимите проблеми на нашето съвремие и как могат да бъдат решени с общи усилия
  • Дават примери и осъзнават смисъла на безкористното правене на добри дела и отделяне от личното време за общото благо
Използвани материали

  • Видеоклипове от Youtube
Библиография

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg