Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден

Клас: 6

Учениците дефинират понятието за смелост, установяват разликите между смелост и героизъм и осъзнават,  че смелостта е необходима, когато правим труден и важен избор. Продължителност : Две занятия по 40 мин.

Учител работил по този проект: Силвия Богданова
Описание на проекта

Урок № 1

Помолих учениците да си припомнят филмите техни любими филми . Определиха свой любим герой . Определиха и една смела постъпка на съответния герой. На дъската направих списък със смели постъпки, докато учениците обсъждат любимите си герои. Учениците  дадоха определение за смелост, въз основа на избора на герои и техни смели постъпки. Дискутирахме защо смятат даден герой за смел. Учениците обсъдиха и  постигнаха съгласие за дефиниция на смелост. Написах я на дъската и  оставих на видно място по време на модула. Казах на учениците да си спомнят за време през изминалата година, когато са се борили с нещо, за което са знаели, че трябва да направят, и е била необходима смелост, за да го постигнат. Илияна я разказа пред класа. Попитах ги, когато разказват техните преживявания, свързани с изпитания и препятствия, в които им е била необходима смелост,  да посочат и разсъждават върху всяко едно от тях. Направихме SWOT анализ на вероятността групата ученици да проявят смелост и да предприемат действия във важна или трудна ситуация. Обсъдихме колективно предимствата на групата, които й дават възможност за предприемане на действия, недостатъците й в конкретната ситуация, възможностите, които ситуацията предлага и възможните заплахи, ако бъдат предприети действия. Дискутирахме с учениците  изводите, до които са стигнали по отношение на смелостта и възможните й проявления.

 Урок № 2

Помолих учениците да вдигнат ръка, ако смятат, че някога в живота им се е наложило да проявят смелост. Помолих ги да останат с вдигнати ръце онези, на които се е наложило да бъдат смели заради нещо тази седмица. Попитах учениците дали смелостта ни е необходима всеки ден или по-рядко. Обсъдихме отговорите и в двата случая.Прочетохме някои от ситуациите, за да обсъдите какво представлява смелостта. Разговаряхме защо даден случай е или не е пример за проява на смелост.

Господин Марин Маринов, беше водещ на тази дейност от урока. Учениците размишляваха върху различни ситуации и добавяха свои.

  • Приятелката на Мила не говори с нея, защото Мила я е засегнала по време на обяда днес. Биляна разбира, че трябва да се извини, но се страхува да признае, че е сгрешила. Ако тя се извини, смелост ли е? – дискусия в тази посока.
  • Осемгодишният Иво иска да премине успешно изпит по плуване. Той вече е успял да преплува басейна по цялата му дължина, но се бои да скочи в него откъм дълбоката му страна, тъй като за около минута няма да може да достига дъното. Ако го направи, смелост ли е?
  • Диана е наказана от майка си да не излиза тази събота и неделя, защото пред изминалата седмица не е почистила стаята си. Ако почисти, смелост ли е?
  • Сара има много задачи за домашна работа тази вечер и не знае как ще успее да ги свърши и да отиде на тренировка по бейзбол. Мобилизира се и ги прави – смелост ли е?
  • Иван преписва на тест по български език. Не се чувства удобно от това и след време си признава пред приятел. Смелост ли е?
  • Дискутираме върху тезата, че ежедневната смелост не е свързана с героични действия, но все пак е смелост. Прочетохме заедно и дискутирайте следния цитат от Даниъл Радклиф, актьорът в ролята на Хари Потър – „Да протегнеш на човек ръка за помощ – това е най-смелата постъпка”. Господин Маринов помоли децата да дадат пример за ситуация, в която са помогнали на някого и за тях това е проява на смелост.
От коментарите в час

Да проявиш смелост е нужно да си много силен

Галерия

Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
Какво е смелост и как да бъдем смели всеки ден
Цели на проекта

  • Учениците ще изградят дефиниция за „смелост“ и посочват примери за смелост в различни ситуации.
  • Учениците ще се научат да определят предимства и недостатъци в ситуации, свързани с предприемането на смели действия.
Използвани материали

  • Хартия за флипчарт
  • Маркери

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg