Картина-въртележка (отговорно лично поведение)

Клас: 2

Да се насърчат учениците да разберат, че да бъдем в група изисква да работим заедно, да се разбираме, да разрешаваме конфликти и заедно да се забавляваме. Продължителност: Едно занятие по 40 минути

Учител работил по този проект: Маргарита Иванова
Описание на проекта

Картината – въртележка беше един забавен и много интересен урок за учениците от втори клас.                                                                                                                                                         В началото на часа  попитах  учениците дали обичат да рисуват .Отговорът беше единодушен – Да. Тогава аз им казах, че ще рисуваме, но по един различен начин.  Дадох им един бял лист и им обясних , че когато  чуят  звънчето, този който рисува спира и предава картината на следващия. Казах им, че трябва да се подкрепят и  да дадат възможност на всеки да нарисува нещо.Тези, които не рисуваха в момента поглеждаха, какво правят другите деца, докъде са стигнали, какво рисуват и ги съветваха.Помагаха си.                                                                                                       Накрая  показах каква интересна и цветна картина се е получила. Обсъдихме с класа колко различна щеше да бъде картината, ако беше рисувана само от един човек и стигнахме до извода, че когато работят заедно, се получават по-хубави неща

От коментарите в час

Детето е в търсене

на всяко изразно средство, то говори, пише,

рисува, то пее като славей, чуруликащ през пролетта.”

М.Монтесори

Галерия

Картина-въртележка (отговорно лично поведение)
Картина-въртележка (отговорно лично поведение)
Цели на проекта

  • Формиране на умения сред учениците за работа и игра в екип
  • Обединяване чрез проектна дейност на художествени познания в достъпна и привлекателна дейност чрез работа в екип
  • Развиване на емоционална интелигентност сред учениците
Използвани материали

  • Хартия – по-плътна от обикновената за принтер
  • Маркери, пастели, моливи
  • Звънец, звънче
  • Дневник

© Всички права запазени 2023 @ Learningtogive.bg