Когато сме ядосани

Чрез този урок, децата да бъдат активно включени в дейности, които да провокират тяхното знание за справяне при ситуации на негативни емоции, в които те често изпадат в училищна среда. Да могат на практика да прилагат техники за справяне с гнева в училище и в своите семейства.

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

На първо място, още със своето представяне, водещият на урока разказа на децата какво означава професията на психолога и им разясни, че той работи с чувствата на хората. След това първокласниците бяха въведени в темата за гнева. Те нарисуваха своите лица, когато са ядосани и споделиха какво правят, когато изпитват това чувство. След това с тях беше дискутирано, какво можем да правим, за да се справим по добър начин с нагативните емоции. Те бяха особено активни и направиха различни предложения: „ Да пием чай”, „Да се разходим”, „Да се извиним”, „Да говорим с мама”. децата участваха и в ролеви игри, като детето в ролята на „Помирител”, беше любима на децата и те бяха много въодушевени от своито участие в този вид дейност. Децата в края на урока, нарисуваха усмихнати лица и с мимики показваха различни свои емоции, които изпитват в ежедневието.

Галерия

Когато сме ядосани
Когато сме ядосани
Когато сме ядосани
Когато сме ядосани
Когато сме ядосани
Цели на проекта

  • Учениците от първи клас да придобият умения за позитивно справяне с гнева, като емоция, да поддържат добри отношения с децата от класа.
Използвани материали

  • цветни моливи
  • бели листове

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg