Когато сме ядосани

Учениците да се учат да се справят с чувството на гняв по позитивни причини, което е от полза за самите тях и за съучениците им.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

Преди занятието всеки първокласник трябваше да помисли и да разкаже за ситуации на гняв и яд, които е изпитвал в дома си и за начините, по  които са преодолени.

Гост на урока ни беше училищният психолог. Г-жа Калоянова запозна учениците с човешките емоции, като подчерта, че всеки има право на всякакви чувства. Раздаде листи, на които беше разделила човешките емоции според причината за тях и знака, с който можем да ги определим. Първокласниците споделиха за свои случаи, когато са участвали в ситуации с прояви на гняв и напрежение в дома. Казаха и за начините, чрез които са ги преодолели. Г-жа Калоянова им предложи проблемна ситуация от училищния живот. Учениците анализираха ,,случая“, като обсъдиха положението и за двете страни в конфликта -учител и ученик. Обобщихме, че трябва да мислим и да носим доброто в себе си, за да избегнем лошите емоции.

Елиф от пети клас представи своето виждане по проблема. Сподели и за опита в техния колектив за преодоляване на яд и гняв. Подчерта, че усмивката и общите интереси могат да бъдат добри помощници.

Мария и Габриела предложиха игра. И докато Габи раздаваше листчета за участие в играта, Мери представи чувството на гняв като естествено човешко изживяване,  което обаче не бива да разваля добрия тон в общността. Класът се организира в кръг. Четяхме написаното на листчетата и го изпълнявахме. Бързо създадохме приятно  настроение, което ни дари с усмивки.

Аз предложих на учениците да изработят свое вълшебно кубче. На  неговите страни написахме начини за преодоляване на гняв, ярост, яд, обида, раздразнение. В ситуации на напрежение и спорове то се използва за тяхното преодоляване. Имаме и общо вълшебно кубче, което стои пред класа и вече предизвиква нашите усмивки и размисъл : Три пъти мери, един път режи“, защото ,,Лоша рана заздравява, лоша дума не се забравя“.

От коментарите в час

Елиф: Когато човек е ядосан работят емоциите, а не разума. Затова трябва да се усамотим, да помислим, да преброим до 10 и тогава да се върнем при другите.

Мария:Гневът е естествена човешка емоция. Но не бива да бъдем агресивни заради собствения си егоизъм и да ги наказваме заради това.

Галерия

Когато сме ядосани
Когато сме ядосани
Когато сме ядосани
Цели на проекта

  • Учениците да се запознаят със същността на човешките емоции
  • Да се научат да разграничават пооложителните и отрицателните емоции
  • Да се запознаят с позитивни начини за преодоляване на чувството на гняв
  • Да спазват правилата за културно поведение и толерантност в общуването
Използвани материали

  • листи, флумастери, ножици, лепило, разгъвки на куб
  • маркери, индивидуални листи с информация за човешките емоции

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg