Несигурност на прехраната

Темата дефинира понятията „глад“, „недостиг“ и „ресурси“, както и провокира замисляне за разумното използване на ресурсите като храна, вода, ток, гориво.

Учител работил по този проект: Елена Николова
Описание на проекта

Първи учебен час

Темата на този учебен час бе провокирана от отношението на учениците към предоставената им в училище безплатна закуска.

Проведохме разговор на тема нуждата от храна за всеки човек, как се произвежда храната, как достига до нас и как се храним ние.

В края на часа обобщихме, че храненето е основен процес при хората, че производството на храна е изключително трудоемко. Обърнахме внимание на това, че децата имат възможността да се хранят пълноценно и че имат избор с какво да се хранят.

На гости ни бяха представители от „Български дарителски форум“. Разказаха ни за Хранителната банка в България и идеята да се помага на хора с ограничени възможности да имат достъп до храна.

Втори учебен час

В този час дефинирахме понятията „глад“, „недостиг“ и „ресурси“.

Учениците гледаха образователния филм „Гладът по света”.

Филмът бе възприет много емоционално от учениците. Поговорихме си за това как те самите се отнасят към храната.

В края на часа поставих за задача да помислят и отговорят на въпроса: – Носим ли отговорност да използваме внимателно ресурсите като например храна, вода и гориво?”, както и да предложат идеи за пестене на тези ресурси.

Трети учебен час

Учениците споделиха своите идеи за намаляване разхищението на храна, вода и гориво от тях и техните семейства. Обобщихме, че за преодоляване на недостига е нужно всеки да ползва пестеливо ресурсите – да се купува и приготвя храна само толкова, колкото е нужно да се нахраним, да се пести водата, електричеството и горивото.

Галерия

Несигурност на прехраната
Несигурност на прехраната
Несигурност на прехраната
Несигурност на прехраната
Цели на проекта

  • Да се обърне внимание на факта, че има държави, в които гладуват хора и има хроничен недостиг на храна.
  • Да обърнем внимание, че има много страни и места, в които се разхищава храна.
Използвани материали

  • учебна дъска
  • маркери
  • компютър
  • мултимедия
  • налични ресурси от храна
Библиография

  • Образователен филм „ Гладът по света“ - https://vbox7.com/play:970a187138

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg