Несигурност за прехраната

Учениците да дефинират нередовното и недостатъчно хранене и оскъдните ресурси. Предлагат различни решения, за да споделят недостатъчен ресурс.

Учител работил по този проект: Анка Жекова
Описание на проекта

В началото на занятието учениците гледаха филма ,,Гладът по света“. Още с първите кадри и думи зад тях третокласниците замлъкнаха. Те никога не са виждали подобни жестоки картини, не са предполагали, нито мислили, че  техни връстници и деца по света могат да преживяват това. Не успяхме да догледаме филма. Беше непосилно за третокласниците!

След това задаваха въпроси: „Защо тези деца нямат храна?“, „Какво правят родителите им, за да им осигурят нормален живот?“. Запознаха се с понятието ,,ресурси“. Разделиха се на групи и определиха основните ресурси и как те могат да се използват рационално, как могат да бъдат опазени, как те самите могат да допринесат за опазване на ресурсите, необходими за нормален живот.

Картините от филма държаха децата дълго време в разговори и дискусии, предизвикаха техните по-дълбоки размисли за шарения свят, в който живеят. По-късно започнаха да се оглеждат в ученическия стол,  да се самоконтролират как изразходват храната, водатав училище, как другите ученици правят това. Мога да кажа, че нямаме дете в класа, което да не се научи да опазва онези ресурси, които пряко зависят от него.

Галерия

Несигурност за прехраната
Цели на проекта

  • Да се разширят представите на учениците за понятията ,,глад", ,,недостиг", ,,ресурс"
  • Да се формират представи за несправедливото разпределение на храната по света и да се обсъдят възможни решения на този проблем
  • Формиране на съпричастност към хората, които нямат достатъчно храна, за да бъдат здрави и да живеят пълноценно
Използвани материали

  • филм ,,Гладът по света", маркери, листи

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg