ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

В този последен урок, децата имаха възможността отново да затвърдят и с тях да бъде обобщено всичко говорено до момента по темата, както и да бъдат припомнени впечатленията, които са имали по време на посещението в неправителствената олганизация в град Ловеч. Въпреки възрастта, която не предполага богат социален опит, децата бяха много включени, активни и мислещи по темата.

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

В последното занимание от цикъла за организациите със стопанска и нестопанска цел, децата разпределяха различни видове структури – държавни, частни и неправителствени под формата на рисунки в групова работа, като с тях непрекъснато се коментираше кой каква роля изпълнява в общността. Децата успешно разпознаваха и подреждаха картинките. В края на урока, целят клас изработи обща картина като благодарност за гостоприемството за целия екип на сдружение „Знание” – гр. Ловеч.

 

Галерия

ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
Цели на проекта

  • Учениците от първи клас да разпознават институции от държавния сектор, фирми/частни производители и неправителствени организации. Да добият представа за това какви дейности се осъществяват в неправителствения сектор.
Използвани материали

  • моливи, пастели, маркери
  • бяла хартия

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg