Организации със стопанска и нестопанска цел

Чрез посещение в една от неправителствените организации в град Ловеч - Сдружение "Знание", децата на практика имаха възможността да се докоснат до атмосферата на този сектор и да се запознаят с конкретни дейности, които се осъществяват.

Учител работил по този проект: Елеонора Димитрова Тодорова
Описание на проекта

За да могат да разберат сложните понятия, свързани с дейностите на институциите от държавният, частният и неправителственият сектор, децата от  първи клас посетиха организация в град Ловеч – Сдружение „Знание”, с дългогодишен опит в работата с деца и ученици от различни възрасти, уязвими групи, организация с много благотворителни каузи в своята история. Децата се запознаха, както с водещата на заниманието, г-жа Ралица Попова – изпълнителен директор на Сдружението, така и със служители на организацията, които също участваха и общуваха с тях. По време на срещата, децата първо се представиха със своите имена и характерен за всеки жест. След това с тях беше проведен разговор с тях за това какви фирми познават, какво работи кметът, знаят ли каква е ролята на общината, на други държавни институции. Г-жа Попова представи на децата някои интересни проекти на сдружението, като работата с деца от детски градини, работата с ученици, проекти насочени към здравословния начин на живот.

По време на посещението, децата от първи клас, с подготвени материали от домакините си изработиха картичка за спомен, получиха и интересни материали от организацията.

Една от майките на дете от класа, също присъства по време на посещението и участва заедно с учениците.

Галерия

Организации със стопанска и нестопанска цел
Организации със стопанска и нестопанска цел
Организации със стопанска и нестопанска цел
Цели на проекта

  • Учениците от първи клас да разпознават институции от държавния сектор, фирми/частни производители и неправителствени организации. Да добият представа за това какви дейности се осъществяват в неправителствения сектор.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg