Права и привилегии

Какво е право и какво е привилегия? - така започна нашият урок. Лектор - Г-н Мартин Сракмаджиев - учител по философски цикъл в нашето училище. Според децата, право е това, което всички ние притежаваме, а привилегия - това, което само някои от нас могат да си позволят. Целият урок премина под формата на въпроси и отговори. Когато се въвеждаше ново понятие/напр. Конституция, Дискриминация, Вероизповедание и др./, то първо се обясняваше, а след това беше повтаряно и потретвано от всички, което в края на часа, при обобщението, показа усвояване. Децата имат доста предишни знания по темата, натрупани през изминалите две години, но едва сега назоваваме наученото с точния термин.

Учител работил по този проект: Ели Стоянова Георгиева
Описание на проекта

Основният закон на една държава се нарича Конституция. В него се съдържат основните ни права. Човекът е по-скоро духовно същество и то притежава достойнство,  на тази база са записани основните ни права. Първа база нови знания. Тук беше зададен един доста провокативен въпрос: “ Важни ли са материалните неща за човешкия живот или е важно човешкото достойнство? „.  Децата се замислиха, объркаха, замълчаха… и в един момент някак естествено се разделиха на две. Според едните единственото важно е достойнството, но според другите, материалното благополучие способства за формирането на достойния живот. Това беше и целта, да се изведе знанието, че Конституцията защитава нашето духовно цяло, а матералното сами си го формираме, което не го прави по-малко важно.

След това се ориентирахме по- тясно към Закона за закрила на детето. Тук нашият лектор не вярваше как толкова малки ученици знаят с почти абсоютна точност своите права, но и своите задължения. Все пак повторихме основните права на децата. Основно право е правото на живот от което произтичат  всички други права. Право на семейна среда, право на информация, право на свободен избор и т.н. Втора база нови знания: Вяра и вероизповедание. Децата научиха, че след навършване на 12 години имат право сами да избират в какво да вярват и каква религия да изповядват.

Трета база нови знания: Свободата означава ограничение. Тук нашият лектор се безпокоеше дали децата ще схванат идеята, че свободният избор на който имаме право по Конституция, всъщност ни прави несвободни. Ето как отговори Християн, едно от децата в класа. “ Ние сме свободни, защото в нашата страна няма войни и глад, но когато дойдохме в училище разбрахме, че имаме права, т.е. можем да правим определени неща, но заедно с тях ни прочетоха и задълженията. Всъщност ние спазвайки правилата на училището вече не можехме да си правим каквото

пак бяхме свободни. Когато се запознаем с нашите права, започват ограниченията.“

Привилегиите много добре се разпознаваха от децата. Те  припомниха, че са ги усвоили, когато сме говорили за нужди и желания.

От коментарите в час

В края на часа разиграхме една игра. Г- н Сракмаджиев казваше думи назоваващи човешки права и привилегии. Децата трябваше да пляскат един път за права, два пъти за привилегии.

Любопитното беше, че водата и храната се оказаха и право и привилегия!

Галерия

Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Цели на проекта

  • Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата;
  • Учениците разбират, тълкуват и осъзнават привилегиите;
  • Разбират и осъзнават, че не всеки има привилегията да се ползва от основното си право – достъп до образование.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg