Права и привилегии

По темата „Права и привилегии” на гости ни дойдоха Вили и Ина от УНИЦЕФ. Те се представиха на децата и ги запознаха с УНИЦЕФ и дейността, която извършват. „По време на Първата и Втората световна война много деца остават сираци. Държата се грижи за тях, но ООН решава, че трябва да има организация, която да се погрижи за децата, да ги защитава и закриля. И установява Конвенцията за децата. Така се „ражда” УНИЦЕФ.” - Вили „УНИЦЕФ се занимава и се грижи за правата на децата.” – Вили

Учител работил по този проект: Невяна Славчева Иванова
Описание на проекта

За да стане по-ясно на децата, Вили и Ина раздадоха по една книжка – Конвенцията за правата на детето (Адаптирана версия за деца).

„Знаете ли какво е права?” – Вили

„Да имаш право на облекло, на образование.” – Жанет

„Право на храна.” – Вяра

„А знаете ли кое е моето любимо право? Всяко дете има право на игра.” – Ина

„Децата имат право да изказват мнение.” – Вили

В книжката, която по-рано Вили и Ина раздадоха, са описани 42 права на детето и нашите гости се опитаха постепенно да запознаят децата с тях. Затова Вили накара децата да играят на следната игра. Всяко дете си избра число от 1 до 42 и трябваше да прочете от книжката правото, което съответства на числото му.

Получи се много забавно и различно запознаване с различните права на детето. Децата излизаха и прочитаха правата, а Ина и Вили им ги дообясняваха, ако имаше нещо непознато и неясно. Децата прочетоха права, за които не бяха и чували.

Илия прочете право № 6 – „Всички деца имат правото на живот. Държавите трябва да осигурят на децата възможност да оцеляват и да се развиват по най-добрия начин.”

Михаил прочете № 15 – „Децата имат право да се срещат и да се присъединяват към групи и организации, стига това да не пречи на други хора да упражняват своите права.”

Боян прочете право № 14 – „Децата имат право да мислят и вярват в каквото искат и да упражняват религията, която желаят, без да нарушават същите права на другите хора. Родителите трябва да съветват децата си по тези въпроси.”

Във връзка с това право Вили посочи за пример вярването в Дядо Коледа.

„Аз вярвам в Дядо Коледа. Наистина вярвам в Дядо Коледа и това е мое право. Но моят съпруг не вярва в Дядо Коледа – казва, че е измислица и ми казва, че е глупаво да вярвам в такива неща. Ето той нарушава моето право. Аз имам право да вярвам в каквото си поискам и той е длъжен да се съобрази с това :).” – Вили

С посочения пример децата много добре разбраха право № 14 и насърчиха гостенката ни да не спира да вярва в Дядо Коледа.

„Какво е нужно да се развива едно дете?” – Ина

„Храна!” – Лаура

„Грижа!” – Вяра

„Забавления!” – Теа

„Точно така. Всичко това е вярно. А знаете ли какво се случва с хората, пострадали от природни бедствия, както наскоро имаше земетресение в Индонезия? При природни бедствия държавата осигурява подслон, храна за хората. Такава е и инициативата, каузата на УНИЦЕФ. УНИЦЕФ има разрешението да бъде навсякъде по света, където има деца в беда.” – Вили

Вили и Ина разказаха за средствата, които събира УНИЦЕФ, за да функционира.

„А аз ако поискам да дам пари на УНИЦЕФ, как мога да го направя?” – Теа

„Когато пораснеш голяма и можеш сама да печелиш пари, тогава ще ти кажа :).” – Вили

„Ние и сега изкарваме пари и ги даряваме на деца в нужда. Всяка година правим коледен базар, на който продаваме и печелим много пари.” – Жанет

„В първи клас от коледния и великденския пазар парите ги дарихме на дете, което имаше нужда от операция в чужбина. А от миналата година парите от коледния базар ги дадохме на хора, които купуват прежда и плетат неща за бездомни хора.” – Теа

Продължихме с четенето на правата от Конвенцията.

Лаура прочете право № 13 – „Децата имат право да получават и споделят информация винаги, когато тази информация не вреди на тях или на други хора.”

Вили посъветва децата да внимават каква информация споделят и къде я споделят.

„Защото може да бъде използвана срещу нас.” – Жанет

Кристиан Вълов прочете право № 12 – „Децата имат право да дават своето мнение, когато възрастните взимат решения, които ги засягат. Също така те имат право тяхното мнение да бъде зачитано.”

Захари прочете право № 23 – „Децата с физически и умствени увреждания трябва да получават специализирана грижа и подкрепа, за да могат да водят пълноценен и независим живот.”

Жанет прочете право № 32 – „Държавата трябва да защитава децата от работа, която е опасна или може да навреди на здравето им, или тяхното образование.”

От коментарите в час

„Знаете ли какво е права?” – Вили

„Да имаш право на облекло, на образование.” – Жанет

„Право на храна.” – Вяра

„Какво е нужно да се развива едно дете?” – Ина

„Храна!” – Лаура

„Грижа!” – Вяра

„Забавления!” – Теа

„А аз ако поискам да дам пари на УНИЦЕФ, как мога да го направя?” – Теа

„Когато пораснеш голяма и можеш сама да печелиш пари, тогава ще ти кажа :).” – Вили

„Ние и сега изкарваме пари и ги даряваме на деца в нужда. Всяка година правим коледен базар, на който продаваме и печелим много пари.” – Жанет

„В първи клас от коледния и великденския пазар парите ги дарихме на дете, което имаше нужда от операция в чужбина. А от миналата година парите от коледния базар ги дадохме на хора, които купуват прежда и плетат неща за бездомни хора.” – Теа

Галерия

Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Цели на проекта

  • Целта на урока e децата да се запознаят по-подробно със своите права, да научат и да разберат за права, които имат, а не са знаели до сега.

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg