Права и привилегии

„Право за мен е нещо, което ти можеш да правиш и ти е позволено. Привилегия е нещо което ти можеш да имаш, а другите не.“ - Боян

Учител работил по този проект: Валентина Василева Статева
Описание на проекта

Часът започна с изпълнение наПесен за добротопо текст на Недялко Йорданов. След кратко представяне на гостите дадох думата на своя ментор Хермина Емирян, която направи интересна дискусия, дори се поспори какво е право и какво е привилегия, която завърши с дефиниране на понятията. Децата направиха много интересни изводи.

. След тези разсъждения започна игра, чрез която показват каква е разликата между права и привилегии. В единия край на стаята се постави листправо“, а в другияпривилегия“. На учениците се поставяшеПраво или привилегия е да имаш пет панталона?“., а те трабваше да отидат в полето при понятието, което смята, че е вярно. Предизвикателствата бяха различни и провокиращи. В началото много деца изпитваха затруднение да определят, все пак са втори клас и оставаха при мен, а аз бях застанала по средата (това е полето затруднявам се да определя). Имаше и деца, които често променяха решенията си, но не останаха незабелязани и често някои от тях провокирани.Играта се оказа много емоционална.

Урокът продължи гжа Мария Бресничка. Тя нарисува на дъската едно човече, което кръсти Пепи,. Всеки трябваше да каже от какво има нужда то. Настъпи истинска еуфория.

За съжаление нестандартните уроци са интересни и много бързо свършват, а има какво още да се научи. Гжа Калина Нушева предложи на гостите темата да се продължи, защото тя е трудна, но интересна. Гостите с радост приеха, това зарадва и децата.

В този учебен час всички се замислиха върху поставените въпроси. Вечерта при изпращането, след часовете, родителите коментира темата и поздравяваха отличилите се ученици. На следващия ден реших да получа обратна връзка за понятията. Всяко дете получи по един лист, на който да напише какво е право и какво привилегия. За моя голяма радост всички се справиха отлично. Тази обратна връзка е изключително ценен ресурс за подобри резултати.

Второкласниците и техните родители с интерес чакат следващите гости.

От коментарите в час

Право за мен е да имаш нещо, което ти е позволено като: храна, плодове, зеленчеци.

Всеки има право да ходи на училище и да се учи.

Право за мен е всеки да има семейство.

За мен правото е нужда от която се нуждаем.

Всеки да ходи на лекар, да изказва мнение.

Всяко дете има право да играе.

За мен правата са задължителни.

Право е това, което трябва и можем да използваме.

Правото е нещо, което никой не може да ти вземе, като да се движим……

Право е всяко дете трябва да бъде зачитано и уважавано

Всяко дете има право да расте в семейна среда или по възможност най- близката до нея. Родител: Всички хора, които взимат важни решения за детето, трябва да поставят на първо място неговите интереси.

Привилегия е нещо, което може да имаш или нямаш. Аз имам телевизор, а други нямат.

Да имаш нужните неща за училище, а за някои е привилегия

Привилегия е да отидем на почивка, да избирам какво да ям, да имам таблет или телефон….

Галерия

Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Цели на проекта

  • Запознаване с понятията право и привилегия и тяхното правилно разбиране
  • Правилно разграничаване на понятията
  • Да разберат, че всички деца имат право да бъдат закриляни
  • Да усъвършенстват уменията си за работа в екип и споделяне
Използвани материали

  • работна дъска
  • маркери
  • листи

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg