Права и привилегии

Клас: 3, 4

Учениците участват в игра, чрез която се запознават с разликата между права и привилегии и която тества предположенията им относно основните права. Те получават знания за образованието като право, което не е достъпно за всеки. Продължителност: eдно занятие от 40 минути.

Учител работил по този проект: Росица Русева Георгиева
Описание на проекта

Часът се проведе на 26.11.2018 година в рамките на 40 минути.

Учениците участваха в игра, в която разграничиха задълженията на гражданите в едно общество, от правата които имат. Изводът, който заедно изведохме е, че всеки гражданин има право на достъп до неща и услуги. Всеки ученик има права и никой не може да му ги отнеме.

Втората игра провокира у учениците, че има случаи в които хората имат и привилегии към участие или изпълнение на дадени задачи. Привилегиите дават предимство да притежаваш нещо, а други да не могат да го имат.

Основният въпрос върху който разсъждавахме е „Защо не всички деца ходят на училище, след като имат право на образование?“.

Учениците се запознаха с училищното образование по света /Русия, Китай, Франция, Иран, Япония/ – В колко часа започват учебните занятия? Колко са дълги ваканциите? Колко деца са в клас? Какви учебни предмети изучават?

През втората половина на часа децата усетиха привилегията да се докоснат до ползването на новите технологии в обучението им. Нашият гост, г-н Ставрос, ни предостави възможността да участваме в доразработването на кооперативната игра „НефтоПукльовците“ – създания, които се размножават при правилно решени задачи от област – математика. Колкото повече задачи се решат, толкова повече стават НефтоПукльовците и успяват с наша помощ да почистят голям разлив от нефт в океана. Тази кооперативна игра подпомага преподаването на учебните знания по математика и развива социалните умения и силните страни на характера, като – упоритост, самоконтрол, работа в екип.

Децата се забавляваха, но и разбраха, че с тяхна помощ ще се решат силните и слаби страни на това занимание. Пожелаха си и следващите часове да участват в разрешаване на един глобален проблем – Опазване на околната среда. Пожелаха си повече деца да имат възможността да се забавляват като тях.

От коментарите в час

Когато бяхме в трети клас, заедно закупихме детски книжки от български автори и изпратихме дарение на децата в Босилеград в Сърбия.

Всички деца трябва да ходят на училище и да бъдат щастливи.

Ние имаме привилегията да показваме знанията си и чрез програмата „Енвижън“ – работим с много мишки и един компютър.

обичаме да ходим на училище – забавно е и имаме много приятели.

Галерия

Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Цели на проекта

  • Учениците разбират, тълкуват понятието - право на всеки гражданинуват и спазват правилата;
  • Учениците разбират, тълкуват понятието - привилегииуват и осъзнават привилегиите;
  • Разбират и осъзнават, че не всеки има привилегията да се ползва от основното си право – достъп до образование.
Използвани материали

  • Презентация за правата на децата: https://www.slideshare.net/ani5kova/ss-5692192
  • Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GDi7oUui-dw
  • Приложение № 1: Училищното образование по света

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg