Права и привилегии

Клас: 3, 4

Учениците участват в игра, чрез която се запознават с разликата между права и привилегии и която тества предположенията им относно основните права. Те получават знания за образованието като право, което не е достъпно за всеки. Продължителност: eдно занятие от 40 минути.

Учител работил по този проект: Ирена Мицковска
Описание на проекта

Темата за правата, колкото и често да се обсъжда с малките ученици, винаги остава малко абстрактна за тях. Наскоро бяхме правили анкета в училище и един от въпросите беше свързан с права на децата. Установих, че голяма част от тях бъркат „права“ и „правила“.

Започнах урока с видеото, посочено по- долу, където много нагледно, сбито и на разбираем език са описани основните права на децата. Спрях записа веднага след второто изречение- „Ние, децата, имаме права. Те са записани в Конвенция за правата на децата на ООН.“ На въпроса ми- Разбрахте ли къде може да научите повече за правата си?, учениците отсякоха- в ООН, без да знаят какво е това. Пуснах им още няколко пъти тези две изречения, докато обърнаха внимание на думата „конвенция“, за която ми казаха, че това е … приложение. И така, на помощ отново ни дойдоха речниците, с които стъпка по стъпка откривахме новите думи. Записахме си, че „конвенция“- това е вид договор, общоприети правила, стандарти, норми, критерии. По същия начин стигнахме и до думите „харта“, „права“ и „привилегии“.

Харта- писмен документ, свързан с определени права; устав; постановление.

Право- основание за определено действие; нещо, което се полага на човек.

Привилегия- предимство пред другите.

Изгледахме и презентацията по темата, като много внимателно разграничавахме и същевременно свързвахме правата със съответните отговорности. Наблегнахме на факта, че двете съществуват взаимосвързно.

След това написах на дъската думите „права“ и „привилегии“ и очертах две колони. Четях на децата твърденията и те трябваш да ги поставят в правилната колона:

 • Всеки се ражда свободен и не може да бъде поробван (право)
 • Всеки човек притежава автомобил (привилегия)
 • Всеки човек притежава телефон (привилегия)
 • Всеки се храни по три пъти на ден, а освен това получава и междинна закуска. (привилегия)
 • Всички хора са равни (право)
 • Всички хора трябва да имат поне пет комплекта облекло (привилегия)
 • Всеки трябва да разполага с достатъчно количество храна (право)
 • Всички хора разполагат с безопасно място за почивка (право)
 • Всеки има достъп до телевизия (привилегия)
 • Всеки може да практикува своята религия (право)
 • Всеки има DVD плейър и кабелна телевизия (привилегия)
 • Всички хора получават образование (право)

На края на часа им прочетох избирателно откъси от следната статия /акцент- Денят на Имран/:

https://devedu.eu/globaleducation/2013/04/%D0%B2%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/?fbclid=IwAR13miM00wn9q926SWCG8vFhI7as332Dl45efxnwwZA0Rw3shlNoBZKO2Tc 

Обсъдихме живота на децата по света, колко трудно е те да се възползват от правото си да учат в някои бедни страни.

От коментарите в час

Разбрах какво е привилегия: В детската градина в нашата група беше внучето на госпожата. И всеки път, когато ние трябваше да ядем някакво ужасно ядене, на него му носеха нещо друго…

Галерия

Права и привилегии
Цели на проекта

 • Учениците разбират, тълкуват и спазват правилата;
 • Учениците разбират, тълкуват и осъзнават привилегиите;
 • Разбират и осъзнават, че не всеки има привилегията да се ползва от основното си право – достъп до образование.
Използвани материали

 • Презентация за правата на децата: https://www.slideshare.net/ani5kova/ss-5692192
 • Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GDi7oUui-dw
 • Приложение № 1: Училищното образование по света

© Всички права запазени 2022 @ Learningtogive.bg