Права и привилегии

Запознаване с понятията право и привилегия. Осмисляне на собствените си права и привилегии, които имаме.

Учител работил по този проект: Елена Николова
Описание на проекта

Първи учебен час

Представих темата като помолих всеки на индивидуален лист да напише какво разбира под понятието „право” и понятието „привилегия”. Дефиницията ги затрудни.

Един ученик успя да формулира много точно понятието „привилегия”. Помолих го да даде пример. Той каза „Аз имам привилегията да избирам какво да ям. Да уча чужди езици. Да спортувам това, което харесвам.”

След това дефинирахме понятията:

 • Привилегия – преимущество, предимство, с което някои разполагат, а други не;
 • Права – неща или услуги, които се полагат на всеки човек като гражданин и член на обществото;

Запознахме се с презентацията за правата на детето. Обсъдихме наученото и играхме на „Лети, лети”. Този път играта бе малко по- различна. Вместо да изброявам летящи и нелетящи предмети, аз казвах право или привилегия. Ако думата назовава „право“, те трябваше да плеснат с ръце, ако думата назоваваше „привилегия“, трябваше да  направят жест за полет.

При тази игра възникна спора „право“ или „привилегия“ е образованието. Това ми помогна да поставя задача за вкъщи. Да помислят върху въпроса „Ако образованието е право, защо не всички деца ходят на училище?” „Какво трябва да направят възрастните за да могат всички деца да ходят на училище?”.

Раздадох на всеки екземпляр от приложението „Училищното образование по света”.

Втори учебен час

Търсихме отговори на поставените въпроси. Децата направиха следните изводи:

 • липсата на средства;
 • ограничаване на правата на децата;
 • живеят далече от училището;
 • родителите не считат за необходимо децата им да учат и др.;
 • да приемат закони;
 • да се дават пари на бедните за да учат;

Втората част на часа протече в изготвяне на картончета „Привилегиите, които имам аз!”.

Галерия

Права и привилегии
Права и привилегии
Права и привилегии
Цели на проекта

 • Запознаване с понятията право и привилегия.
 • Осмисляне на собствените си права и привилегии, които имаме.
Използвани материали

 • компютър
 • мултимедия
 • учебна дъска
 • маркери
Библиография

 • Презентация за правата на децата: https://www.slideshare.net/ani5kova/ss-5692192
Работа вкъщи

Тази тема послужи като въвеждаща в следващата „Трябва ли всички деца да ходят на училище?”.

Помолих децата да потърсят информация за образованието и училищата по света.

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg