Правила на класа

Урокът се проведе на 21.09.2016г. в часа на класа

Учител работил по този проект: МариелаДинева
Описание на проекта

В началото на часа учениците бяха почерпени с бонбони/4 различни вида/.Всеки вид определи кой в коя група ще бъде.Пред всяка група на масите имаше разпилени картинки различно поведение на ученици.Задачата е доброто поведение да се отдели в една група,агресивното- в друга.Всяка група сподели как е изпълнила задачата.При втората задача пред групите имаше бели листи,на които те трябваше да напишат правила, подходящи за целия клас.Подбраха се най-подходящите и се изработи табло.В края на часа се изработи декларация, която удостоверява,че правилата важат за всички в класната стая.Всички се подписаха доброволно, включително аз,като класен ръководител и възпитателя на класа.

Цели на проекта

  • Учениците да разберат същността и необходимостта от правилата в клас
  • Създаване на собствени за класа правила,които доброволно да се спазват
Използвани материали

  • кадастрон
  • цветна хартия
  • бели листи
  • различни картинки от списания

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg