Правила на класа

На 28.09.2016 г. се запознахме с първата тема от програмата "Научи се да даряваш", която засегна процеса на обсъждане и създаване на правила на класа.

Учител работил по този проект: Снежана Павлова
Описание на проекта

„Уточних, че е важно правилата да се изготвят от самите деца, защото именно те ще ги спазват.”

Предварително бях подготвила кръстословица с позитивни качества, които се старая да възпитам у децата. Учениците откриваха скритите качества като аз им помагах, задавайки различни въпроси и описвайки конкретната дума. След като децата разкриха всички скрити качества в кръстословицата, в средата й се оформи изразът „Спазвам правилата“.
Идеята зад тази образователна игра е чрез опознаване на нови думи и добродетели, децата да осъзнаят, че за да постигнат успех, трябва да бъдат вежливи, упорити, възпитани, организирани и т.н. , но в същото време трябва и да спазват определени правила. Обясних им, че по същата логика, за да се разбират всички в клас и да имат приятно отношение един към друг, трябва да създадат и правила на класа. Уточних, че е важно те да се направят от самите тях, защото именно те ще ги спазват.
Класът беше разделен на четири групи като всяка имаше за задача да подготви предложения за правилата, които да важат за всеки ученик от класа. Времето за подготовка беше 10 минути. Всяка група трябваше да излъчи сама свой говорител, който да представи написаните предложения от неговите съученици. Забелязахме, че има такива, които се повтарят при всички. Накрая обобщихме резултатите и изготвихме седем правила.

„И друг път сме работили в екип и ми е било много приятно, а този час беше един от най-хубавите. Всички в групата даваха много хубави идеи, но според мен моите бяха по-добри. Радвам се, че нашият отбор измисли най-много идеи и те станаха част от правилата на класа. Надявам се, че ще има още такива часове.” (Марк, ученик от IV „Б“ клас)

„Часът на класа много ми хареса – беше много забавно, измисляхме правила, които трябва да спазваме. Не ми хареса, че в моята група не се изслушвахме, но иначе си прекарах страхотно. Много ми допадна и кръстословицата на госпожата. Според мен всички останаха доволни.” (Габриела, ученичка от IV „Б“ клас)

Галерия

Правила на класа
Правила на класа
Правила на класа
Правила на класа
Правила на класа
Цели на проекта

  • Изготвяне на правила на класа от самите ученици
Използвани материали

  • Флипчарт
  • Маркери

© Всички права запазени 2024 @ Learningtogive.bg